Styregruppe

Styregruppens opgaver er at:

  • Fremme videnskabelig aktivitet inden for arvelig disposition for tarmkræft
  • Fremme høj kvalitet af registreringen
  • Medvirke til at udarbejde nationale guidelines for diagnostik, behandling og kontrol af arvelig disposition for tarmkræft
  • Assistere i forbindelse med rådgivning af offentlige myndigheder i spørgsmål om diagnostik, behandling og kontrol af arvelig tarmkræft

Styregruppen består af fem administrative medlemmer og otte medlemmer udpeget af videnskabelige selskaber. Repræsentanterne for de videnskabelige selskaber udpeges for en periode af tre år ad gangen. Der er ingen øvre grænse for, hvor længe et medlem kan være medlem af styregruppen.

HNPCC Styregruppe


 

Redaktør