Kommissorium

HNPCC-registret blev etableret i 1991 og er i henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 4. december 1995 et offentligt register med Region Hovedstaden som registeransvarlig myndighed. 

Læs om registrets formål og opgaver i kommissoriet her


Redaktør