Publikationer

Publikationer

Videnskabelige publikationer fra HNPCC

Fakta-ark og brochure

Brochuren - til højre -  kan udleveres ved begyndelsen af den kliniske genetiske udredning, og at det relevante af de tre ark herunder kan udleveres i forbindelse med overleveringen af konklusionen på udredningen. Patienten kan så medbringe faktaarket til sin praktiserende læge, både som information til lægen og som dokumentation for kontrolprogrammet, de bør følge. Et kort faktaark kan forhåbentligt også lette formidlingen af budskabet i familien.

Vi beder de genetiske afdelinger om at stemple det enkelte ark med jeres afdelingsinformation, så den praktiserende læge kan se, hvilket hospital patienten er udredt på (og at patienten ikke selv har printet et tilfældigt faktaark fra vores hjemmeside).

Til patienter med:


Lynch Syndrom

  Familiær colorektal cancer

 Information til familier med let øget risiko


Redaktør