Indberetning til HNPCC-registeret

​Der indberettes data til HNPCC-registeret fra de afdelinger, der foretager udredning og behandling af HNPCC-familie.

Der indberettes data til HNPCC-registeret fra de afdelinger, der foretager udredning og behandling af HNPCC-familier:

  • Genetiske afdelinger

  • Kirurgiske afdelinger

  • Gynækologiske afdelinger

  • Klinisk biokemiske afdelinger

  • Patologiafdelinger

Indberetning sker for at optimere opsporing af risikopersoner og dermed forbedre prognosen. 

Indberetning kan ske enten skriftlig via indberetning med post, eller med elektronisk indberetning via INFOBIOMED, som mange genetiske og kirurgiske afdelinger samt laboratorier er koblet op på. 

Der arbejdes på, at alle afdelinger, der varetager udredning og behandling af HNPCC-patienter, kan indberette elektronisk.​

Redaktør