Hjemmefødsel

​Her kan du læse om, hvordan det foregår, hvis I vælger en hjemmefødsel. 

​​​​​​​​

På denne side kan du finde svar og få informationer om følgende: 

​Hvem kan fø​​de hjemme?​

Vi kan tilbyde hjemmefødsel, hvis det forventes, at du føder uden komplikationer.

Det vil sige, at du
  • er sund og rask 
  • har en ukompliceret graviditet 
  • føder til tiden (fra tre uger før til to uger efter terminen) 
  • har ved evt. tidligere fødsler haft en ukompliceret graviditet og fødsel 
  • håber og forventer at føde uden medicinsk eller anden indgriben i fødslen
Hvis du gerne vil føde hjemme eller overvejer det, så anbefaler vi, at dine jordemoderundersøgelser foregår hos en jordemoder fra vores hjemmefødselsteam. Du kan kontakte vores sekretariat mhp. at blive tilknyttet en hjemmefødejordemoder.
Du skal informere lægen ved dit første lægebesøg og hvis det ikke er blevet anført på dine svangrepapirer hos lægen, så kontakt venligst sekretær i Jordemodercenteret på 38621150 mhp. tilknytning til hjemmefødselsjordemoder.​
Hovedreglen er, at der er frit sygehusvalg, også for hjemmefødsler, men dette kan i visse tilfælde begrænses. Sygehuset kan således afvise patienter fra andre optageområder/andre regioner af kapacitetsmæssige årsager.

Hvornår og hvordan beslu​tter man sig for at føde hjemme?​

Nogle ved allerede, før de bliver gravide, at de vil føde hjemme. Andre beslutter sig endeligt få uger før fødslen. Det kan generelt anbefales at beslutte sig i god tid. På den måde kan man nå at forberede sig. Det gælder både det psykisk at være indstillet på, hvilke rammer, der bliver omkring fødslen, men også på det praktiske område - at være parat til fødslen og dagene efter.

Hvidovre Hospit​als tilbud til dem, der føder hjemme​

Før fø​dslen

  • Der er en gruppe jordemødre, der tager sig specielt af hjemmefødsler. 
  • Vi tilbyder jordemoderkonsultationer gennem graviditeten. 
  • Du kan deltage i vores hjemmefødselscaféer, som afholdes en gang om måneden.

Under føds​​len

  • Når din fødsel går i gang, så ring til Afdelingsjordemoderen på fødegangen. Efterfølgende vil du blive kontaktet af den jordemoder, som varetager hjemmefødselsvagten.

En jordemoder til s​​tede

  • Jordemoderen kommer hjem til jer, når I over telefonen er blevet enige om, at det er tid. Jordemoderen hjælper dig under hele den aktive del af fødslen, hvis du har behov for det. Hun bliver hos jer cirka to timer efter fødslen. 

Smertelindring og m​edicin

  • Jordemoderen har medicin med, som kan mindske blødning efter fødslen.
  • Jordemoderen kan hjælpe med smertelindring i form af akupunktur, massage, varme, afspænding og hjælpe dig med at bruge dit åndedræt. Hvis du skal sys efter fødslen, kan du få lokalbedøvelse. 
  • man kan ikke få medicinsk smertelindring som for eksempel pudendusblokade e​​​​ller epiduralblokade (rygbedøvelse).


Læs mere om forskellige f​​​​​ormer for smertelindring.

Efter føds​l​en​​

Dagen efter fødslen bliver du ringet op af en jordemoder for at høre, hvordan I har det. I løbet af 48-72 timer efter fødslen får du tid til et efterfødselstjek på hospitalet. Her kan du snakke med en jordemoder om bl.a. amning og fødsel, og barnet får foretaget hælprøve (PKU) og hørescreening. Er du førstegangsfødende, vil du få to opringninger efter fødslen. ​

Hvis der ​opstår pr​oble​​mer​

​Hvis der opstår problemer efter fødslen, kan du inden for den første uge ringe til Hvidovre Hospitals ​ Ammeambulatorium​ eller Barselsafsnittet​​. Du kan også kontakte sundhedsplejersken eller din pr​aktiserende læge.​


Til toppen af siden

Café om hje​​​mmefødsler​

Hjemmefødselscafé er for jer, der har besluttet eller overvejer at føde hjemme. I udveksler idéer, spørgsmål og erfaringer. ​Jordemød​re fra hjemmefødselsteamet deltager. Se tid og sted her.​​​


Til toppen af siden

Overflytning til Føde​​​gangen​

15-20 % af dem, som har planlagt at føde hjemme, og som også starter fødslen hjemme, bliver i løbet af fødslen flyttet til Fødegangen. Årsagen kan for eksempel være, at fostervandet er grønt, eller moderens blodtryk er for højt. Andre årsager kan være, at den fødende har behov for yderligere smertelindring, eller der ikke er fremgang nok under fødslen. 

Jordemoderen følger med og bliver hos jer på hospitalet.

Tilbud fra sundhe​dsplejersken og egen læge

Sundhedsplejersken får besked af jordemoderen om, at I har fået et barn. Hun følger jer efter fødslen og kommer på det første besøg senest en uge efter fødslen. 

Er der øget risiko ved at fød​e hjemme?

De fleste videnskabelige undersøgelser om hjemmefødsler viser, at der ikke er større risiko ved at føde hjemme end på hospitalet. For at opnå det, er det dog meget vigtigt, at man flytter ind på hospitalet, hvis der viser sig tegn på, at fødslen ikke udvikler sig normalt.


Få hjælp til det pra​​ktiske​

Hvis man ikke har prøvet det før, kan det være svært at forestille sig, men lige efter barnet er født, bruger man næsten al sin tid på at passe barnet, være sammen og få sovet. Det kan være en god idé at aftale med familie og venner, at de kommer og hjælper lidt til med indkøb, madlavning, tøjvask og rengøring i den første tid. Ønsk jer f.eks. en varm middagsret i barselsgave eller en udflugt med eventuelle større søskende. Har I en fryser, er det en god idé at fylde den med mad, I kan lide. 

​Få mere at​​​ vi​de​

Ønsker I mere information om hjemmefødsel, kan I møde op til vores hjemmefødselscaféer.

Foreningen Forældre og Fødsel har en hjemmeside, hvor du kan finde nogle beretninger om hjemmefødsel: www.fogf.dk 

Artikel: De fleste kan trygt planlægge at føde hjemme, Ole Olsen, seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhedsvidenskab.


​Fortællinger om hjemmefødsler​



Redaktør