Hjemmefødsel

​Her kan du læse om, hvordan det foregår, hvis I vælger en hjemmefødsel. 

​​​​​​​​

På denne side kan du finde svar og få informationer om følgende: 

Hjemmefødsel

Det er vigtigt for fødslens forløb, at man føler sig tryg og rolig, der hvor man skal føde.  Nogle kvinder føler sig mest trygge på hospitalet. Andre er mest trygge derhjemme i egne kendte rammer, omgivet af deres egne ting.

Trygge rammer under fødslen kan gøre, at du oplever veerne som mindre smertefulde.  At du er tryg og afslappet kan også gøre, at veerne arbejder bedre, og fødslen måske går lidt hurtigere.

Hvis du vælger at føde hjemme, har du mulighed for at undgå at skulle ud af døren, mens du har veer. Jordemoderen kommer i stedet hjem til dig.

Efter fødslen har I ro og fred til at lære jeres nyfødte at kende i vante omgivelser. 

​Hvem kan fø​​de hjemme?​

Alle har en lovsikret ret til at føde hjemme med assistance fra en jordemoder. 

Vi fraråder dog at føde hjemme, hvis ikke nedenstående punkter passer på dig. Du skal:

 • vente ét barn i hovedstilling
 • være mellem uge 37 + 0 til 41 + 6
 • ikke lide af sygdomme, der kan risikere at gøre fødslen kompliceret (f.eks. sukkersyge eller for højt blodtryk)
 • ikke tidligere have haft vanskelige fødsler, som der er risiko for gentager sig (f.eks. kejsersnit, fastsiddende skuldre, fastsiddende moderkage, mere end 700 ml blødning efter fødslen)
 • have BMI på mindre end 35
 • ikke vente et barn, der er skønnet til mere end 4500 gram (pga. risikoen for fastsiddende skuldre)
 • højst skulle føde dit fjerde barn (pga. større risiko for stor blødning, når man har født mange gange)

Hvornår beslu​tter man sig for at føde hjemme?​

Det kan generelt anbefales at beslutte sig i god tid, så man kan nå at forberede sig. Det gælder både mental forberedelse - at være indstillet på hvilke rammer, der bliver omkring fødslen, og praktisk forberedelse - at være parat til fødslen og dagene efter.         

Læs mere om forberedelse i pjecen "Praktiske forberedelser til hjemmefødsel".

 

Hjemmefødsel når du er tilknyttet Hvidovre Hospital

Før fø​dslen
 • Når man planlægger hjemmefødsel i Region Hovedstaden, bliver man altid tilknyttet sit bopælshospital
 • Hvis du gerne vil føde hjemme (eller overvejer det), så anbefaler vi, at dine jordemoderundersøgelser foregår hos en jordemoder fra vores hjemmefødselsteam. Hjemmefødselsteamet er en lille gruppe af jordemødre, der tager sig specielt af hjemmefødsler. 
 • Informer gerne din egen læge om, at du overvejer hjemmefødsel ved dit første lægebesøg, så du kan blive tilknyttet en hjemmefødselsjordemoder helt fra starten.
 • Kontakt en sekretær i Jordemodercenteret, hvis det ikke er blevet skrevet på dine papirer hos lægen.
 • Vi har en månedlig café om hjemmefødsler. Hjemmefødselscaféen er både for jer, der har besluttet at føde hjemme og jer, der overvejer at føde hjemme. I kan udveksle idéer, spørgsmål og erfaringer. En jordemoder fra hjemmefødselsteamet deltager.  

Når fødslen starter

 • Når du får veer eller vandafgang, skal du ringe til fødegangen på det nummer, som du har fået udleveret. Efterfølgende vil du blive kontaktet af den jordemoder, som har hjemmefødselsvagten. 

En jordemoder til s​​tede

 • Jordemoderen kommer hjem til jer så hurtigt som muligt, dvs. i løbet af ca. 45-60 minutter, når I er blevet enige om, at det er tid.
 • Jordemoderen hjælper dig under hele den aktive del af fødslen, hvis du har behov for det.
 • Hun bliver hos jer to-tre timer efter fødslen. 

Medicin og smertelindring

 • Jordemoderen har medicin med, som kan mindske blødning efter fødslen. Hun har også andet basisudstyr til akutte situationer, f.eks. til sugning og hjælp til vejrtrækning hos den nyfødte.
 • Jordemoderen kan hjælpe med smertelindring i form af akupunktur, massage, varme, afspænding, TENS (smertestillende elektriske impulser) og hjælpe dig med at bruge dit åndedræt.
 • Hvis du skal sys efter fødslen, kan du få lokalbedøvelse.
 • Du kan ikke få medicinsk smertelindring som epiduralblokade (rygbedøvelse) eller pudendusblokade (bedøvelse i skeden).

Efter føds​l​en​​

 • Dagen efter fødslen bliver du ringet op af en jordemoder for at høre, hvordan det går.
 • I løbet af 48-72 timer efter fødslen får du tilbud om tid til et efterfødselstjek på hospitalet. Her kan du få hjælp til bl.a. amning, og barnet får tilbudt hælprøve (PKU) og hørescreening.
 • Hvis der opstår problemer efter fødslen, kan du inden for den første uge ringe til Hvidovre Hospitals Ammeambulatorium eller Barselsafsnittet 

Tilbud fra sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken får besked af jordemoderen om, at du har født. Hun følger jer efter fødslen og kommer på det første besøg senest en uge efter fødslen.

Overflytning til føde​​​gangen​ på Hvidovre Hospital

Jordemoderen anbefaler overflytning til hospitalet, hvis hun skønner, det er nødvendigt.

De hyppigste årsager er:

 • behov for yderligere smertelindring
 • meget langsom fødsel

Årsagen kan også være:

 • at fostervandet er grønt
 • der er ændringer i barnets hjertelyd
 • behov for kontinuerlig overvågning af barnet
 • kraftig blødning efter fødslen
 • syning af større bristninger

Jordemoderen følger med og bliver hos jer på hospitalet. Afhængigt af årsagen, foregår overflytningen i egen bil eller i en ambulance med eller uden blå blink. Det er også muligt at tilkalde en lægeambulance.               

Det er ikke altid muligt for partneren (eller barnet, hvis overflytningen sker efter fødslen) at komme med i ambulancen.

2016 blev 37 % af de førstegangsfødende og 8 % af de flergangsfødende på Hvidovre Hospital overflyttet til fødegangen.

Sikkerheden ved hjemmefødsler

 • Det er meget sikkert at føde i Danmark, både på hospital og i hjemmet.
 • Der kan i sjældne tilfælde opstå uventede, alvorlige situationer under fødslen, som kan behandles hurtigere på hospitalet. Det kunne f.eks. være moderkageløsning, fastsiddende skuldre, navlesnorsfremfald eller et barn, der uventet er meget dårligt efter fødslen.
 • Når fødslen er planlagt til at foregå i hjemmet, får kvinder væsentligt færre indgreb og har mindre behov for medicinsk smertelindring, end når fødslen planlægges til hospitalet.
 • Hos førstegangsfødende er der i en undersøgelse med tal fra England fundet lav, men højere risiko for sjældne, alvorlige skader og død hos barnet ved planlagte hjemmefødsler sammenlignet med planlagte hospitalsfødsler. Risikoen er godt 0,5 % ved planlagt hospitalsfødsel og knap 1 % ved planlagt hjemmefødsel.
 • For flergangsfødende er det lige så sikkert at føde hjemme som på hospital, også for barnet.
 • Førstegangsfødende bliver ved 35-40 % af fødslerne overflyttet fra hjemmet til hospitalet under eller efter fødslen.
 • I en nordisk undersøgelse var ca. 1/3 af overflytningerne akutte. I 71 % af de akutte overflytninger var tilstanden blevet normal ved ankomsten til hospitalet, og der var ikke brug for behandling.

Du kan læse en uddybning af informationen ved at følge linket her.

​Få mere at​​​ vi​de​

Ønsker I mere information om hjemmefødsel, kan I møde op til vores hjemmefødselscaféer.

I kan se hjemmefødselstal fra Hvidovre Hospital i 2016 i højre spalte (se vedhæftning "Hjemmefødselstal 2016 til gravide" )

Foreningen Forældre og Fødsel har en hjemmeside, hvor du kan finde nogle beretninger om hjemmefødsel: www.fogf.dk.
  

Redaktør