Fondsmidler til "brugbar" forskning

​Der er godt gang i forskningen på Amager og Hvidovre Hospital, hvor fire meget forskellige projekter i år har fået del i Region Hovedstaden Forskningsfond. ​Fælles for projekterne er dog, at de kan bruges i hverdagen på hospitalet​

Det er forskningsprojekter inden for så forskellige områder som Hepatitis C, skrumpelever og hjertesvigt, parkinsons sygdom og slidgigt, som har modtaget penge fra den regionale forskningspulje. Og ifølge forskningschef på Amager og Hvidovre Hospital, Ove Andersen, er de fire projekter glimrende repræsentanter for de mange forskningsprojekter, som er i gang på hospitalets to matrikler.

Direkte anvendeligt

”Det viser bredden af den forskning, vi laver, og det er gode eksempler på vores styrke, når det kommer til forskning,” forklarer Over Andersen og uddyber:

”Traditionelt set bliver der forsket i det, som lægerne og forskerne synes er interessant, men her på hospitalet har vi vendt det om og bedriver i stedet vores forskning ud fra de problemstillinger, vi møder hos vores patienter i hverdagen. Det betyder, at vores forskning er direkte anvendelig ude på afdelingerne.”

Fokus på forebyggelse

Over Andersen fortæller også, at man på Hvidovre Hospital arbejder på at ændre forskningsprofilen lidt henover de kommende år, for at imødekomme de forandringer, som man ser i sundhedsvæsenet.

”Vi er et akuthospital, hvilket betyder, at størstedelen af vores patienter kun er her i kort tid. Det skal afspejles i vores forskning. Fx skal vi ikke kun forske i, hvordan vi kan behandle patienterne bedst muligt, når de er kommet på hospitalet, vi skal også forske i, hvordan vi kan undgå, at de får brug for at komme på hospitalet – altså forebygge at de bliver syge,” siger Ove Andersen, som håber at Region Hovedstaden vil fortsætte den store fokus på forskning de kommende år.

​Medfinansiering er vigtigt

”Det er vigtigt med de forskningsmidler, hospitalerne får fra regionen. Når vi skal ud til eksterne investorer og fonde og søge om støtte til vores projekter, betyder det utrolig meget, at hospitalerne selv eller regionen medfinansierer projekterne. På den måde kan investorerne se, at det er noget, som bliver prioriteret – også internt. Det har stor betydning for, om vi kan få de nødvendige midler til vores forskning,” forklarer han.

Redaktør