​Akkreditering på plads i Klinisk Biokemisk Afdeling

​Afdelingen er nu DANAK-akkrediteret. 

​Klinisk Biokemisk Afdeling kan klappe sig selv på skulderen. De kan nemlig nu kalde sig endegyldigt DANAK akkreditereret efter standard 15.189. Efter  første besøg af akkrediteringsinstituttet DANAK, fik afdelingen 27 anmærkninger hvilket betød en betinget akkreditering. Afdelingen havde en lille måned til at rette op på anmærkningerne og det er altså lykkedes. DANAK-akkrediteringen er meget vigtig for den kliniske biokemiske afdeling, da man skal have den for fx at lave forskningsprojekter med medicinalindustrien.​

Redaktør