Tilbud til forskere i Region Hovedstaden

​Her kan forskere og sundhedsfaglige på regionens hospitaler finde ​hjælp til finansiering, forhandling af forskningskontrakter mv.​ Medico- og lægemiddelindus​trien, kommuner og vidensinstitutioner, ​som ønsker at samarbejde om udvikling og test af nye løsninger eller medicoudstyr, kan finde relevant info​ og få kontakt til kliniske forskningsenheder. 

Hvor skal jeg starte - guide

Find vej til den information du mangler om finansiering, ideudvikling, forskningskontrakter med mere.

Finansiering og fonde

Som forsker og klinisk medarbejder i Region H kan du få hjælp til ekstern finansiering af forskning- og innovationsprojekter.  Du kan få rådgivning fra idé over projektmodning (projektudvikling) til finansieringsmatch. Det gælder hvad enten du søger finansiering fra danske eller internationale programmer. 

Klinisk test og forsøg

Hvis du som pharma- eller medicoindustri ønsker at samarbejde med Region Hovedstaden om kliniske test og forsøg, hjælper én indgang dig hurtigt og professionelt videre. Som ansat på regionens egne hospitaler behøver du også kun at henvende dig her, hvis du søger samarbejde med industrien​ 

Jura og data

Som ansat i Region Hovedstaden kan du få hjælp til at udarbejde og forhandle forskningskontrakter med eksterne samarbejdspartnere. Du skal være opmærksom på, at kontraktudkastet skal gennemgås af Center for Regional Udvikling inden, det kan underskrives.

Strategiske rammer og samarbejde

Region Hovedstaden samarbejder tæt med de videregående uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet, herunder Københavns Universitet (KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Professionshøjskolen Metropol.

Ideer og innovation

Region Hovedstaden sætter gode rammer for innovation og understøtter de lokale innovationsmiljøer. Her kan du blandt andet læse mere om nogle af de igangværende strategiske projekter i regionen, samt se,​ hvordan du kan komme videre med din egen innovative idé.

Teknologisk infrastruktur og it

Teknologisk infrastruktur og IT er forudsætninger for fremtidssikring af sundhedsvæsenet. Her kan du læse om brug af life science supercomputer, REDCap, forskningsanlæg, biobanker, personlig medicin.

Overblik og styrkepositioner

Udvalgte forskningsmiljøer, rapporter, registrering og statistik

Redaktør