Guide til bedre forskning fra Hvidovre Hospitals forskere

​​Undgå at din forskning går til spilde. Forskere fra Amager og Hvidovre Hospital har været med til at skrive en guide til, hvordan du planlægger et projekt, så du ikke skal slukke ildebrande undervejs.

"Den tid, man investerer i den forberedende fase, er altid godt givet ud."

Som forsker kender professor Thomas Bandholm fra Klinisk Forskningsafdeling på Amager og Hvidovre Hospital faldgruberne, og han er ikke bleg for at sige, at han ville ønske, at han som ung forsker havde haft en samlet guide til, hvordan man mest hensigtsmæssigt tilrettelægger et forskningsprojekt.

Nu har han sammen med en række andre forskere fra bl.a. Amager og Hvidovre Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forfattet 'PREPARE Trial Guide', der trin for trin beskriver, hvordan man undgår undervejs i forsøget at skulle kompensere for situationer, der ikke blev taget højde for under planlægningen. Pointen er, at de forberedende skridt er ekstremt vigtige for at opnå et godt forsøgsdesign, som holder hele vejen hjem.

De fem vigtigste punkter

"Selv om man sætter farten ned og f.eks. giver sig tid til at kvalificere sit forskningsspørgsmål ved at undersøge om det er relevant både for patienter, andre forskere og politiske beslutningstagere, og selv om man f.eks. gennemfører et pilotprojekt, så vil indsatsen kunne betale sig. Simpelthen fordi den grundige forberedelse vil hjælpe dig med at træffe velunderbyggede forsøgsbeslutninger, så der skal bruges mindre tid på brandslukning senere," siger Thomas Bandholm.

Han opsummerer de fem vigtigste punkter i PREPARE Trial Guide således:

  • Registrer forsøget med dato i en database, før den første patient inkluderes.  Visse tidskrifter afviser at publicere forskning, hvis de to ting er gjort i omvendt rækkefølge.
  • Formuler et forskningsspørgsmål, som både er relevant for patienter, andre forskere og politiske beslutningstagere. Tag tiden til at afklare dette ved f.eks. at få input fra de forskellige interessenter.
  • Brug tid nok på at vælge det rigtige vigtigste effektmål, som er præcist og klinisk relevant. Det vil skabe problemer, hvis det vigtigste effektmål skal omformuleres midt i forsøgsperioden.
  • Lav et pilotstudie, som går forud for det egentlige forsøg. Det betaler sig ikke at skære hjørner. Et pilotstudie kan demonstrere projektets værdi og justeringer kan laves, før det store projekt begyndes.
  • Offentliggør forsøgsprotokollen. Se protokollen som et arbejdsredskab, der forpligter og som skal kunne "tåle at komme ud af skuffen".

Download guide til bedre forskning

PREPARE Trial Guide kan bruges inden for al klinisk forskning, men Thomas Bandholm forventer, at den især vil være til gavn for forskere i deres tidlige karriere, for erfarne Ph.d.-vejledere og som pensum på kurser i klinisk forskningsmetode.

Guiden, der netop er blevet publiceret online i British Journal of Sports Medicine som editor's choice, kan downloades uden omkostninger.

Download guiden til bedre forskning her på engelsk (pdf)
"Preparing for what the reporting checklists will not tell you: The PREPARE trial guide for planning clinical research to avoid research waste".

Redaktør