Forskningens rolle set fra direktionen

​Interview med vicedirektør Else Smith, som har særligt ansvar for forskningen.

Hospitalsdirektionen på Amager og Hvidovre Hospital

​Hospitalsdirektionen fra højre: Vicedirektør Janne Elsborg, vicedirektør Kurt Stig Jensen, direktør Birgitte Degenkolv og vicedirektør Else Smith

”Forskning er et afgørende ben i et hospitals virke, og det er essentielt, at vi leverer god og relevant forskning med afsæt i de patienter, vi passer på. Både de akut syge, dem med kronisk sygdom og dem med sociale udfordringer”, fortæller vicedirektør Else Smith, der blandt andet har forskningen som særligt ansvar. 

”Via forskningen kan vi blive klogere på de sygdomme, vi skal diagnosticere og behandle, og på hvordan vi håndterer patienterne og deres forløb optimalt. Det vil sige uden ventetid, uden fejlbehandling, og så hurtigt det kan lade sig gøre, samtidig med, at alle skal kunne følge med.

Over de sidste årtier er de enkelte fagområder blevet meget specialiserede, og samtidig efterspørger patienterne i stigende grad kompetencer fra mange specialer samtidig. Den udfordring skal ikke være patientens men vores. Vi skal finde ud af at indrette os, så patienten ikke mærker, at Afdeling A tager over for Afdeling B. Forskningen skal derfor blandt andet beskæftige sig med at finde nye måder, vi kan optimere patienternes forløb på.

Vi skal også være meget opmærksomme på vores akutte patienter, som kommer hjemmefra og skal hjem igen efter i gennemsnit tre dage på hospitalet. De fleste er ikke helt raske, når vi sender dem hjem, men har behov for fx at gå til genoptræning eller kontrol, eller skal i gang med at tage ny medicin. Via vores forskning skal vi skaffe ny viden om blandt andet bedre behandling og organisering, så vi hele tiden kan gøre det optimale for patienterne.

Det er vigtigt, at forskningen har fokus på patienternes situation, og at både de og personalet oplever forbedringer som en direkte følge af vores forskningsresultater. Her handler det om, at vi skal blive dygtigere til implementering. Vi bør enten tænke implementering ind fra starten, når vi planlægger et forskningsprojekt, eller vi skal have separate implementeringsprojekter ved siden af den øvrige forskning.

Det helt afgørende er, at uanset om vores forskning har fokus på basal ny viden, organisation, patientnære emner eller implementering, skal patienten være i centrum”.

Redaktør