Vision og strategier

​Amager og Hvidovre Hospital arbejder ud fra klare strategiske mål, der er med til at definere rammerne for forskningen og dens udvikling.

​Vision

Vores vision er at skabe lighed i sundhed, og at forskningsaktiviteterne er en grundliggende og nødvendig del af udviklingen af patientens behandling, pleje og rehabilitering.

Alle faggrupper og kliniske afdelinger har en forpligtelse til at forske for at optimere og implementere eksisterende viden og skabe ny viden for fremtiden og for at forbedre behandlingen og plejen af vores patienter både på hospitalet og efter udskrivelse.

For at nå vores mål samarbejder vi med
  • Alle hospitaler i Region Hovedstaden 
  • Nationale og internationale universiteter 
  • Vores omkringliggende kommuner
  • Medico og farmaceutiske virksomheder

​Strategisk fokus

  • At skabe ny evidensbaseret viden til klinisk brug og formidling via de strategiske forskningsområder
  • At tiltrække ressourcer til forsknings- og udviklingsaktiviteter på alle afdelinger
  • At rekruttere kompetente forskere
  • At uddanne i og udvikle den kliniske praksis
  • At bidrage til implementeringen af nye forskningsresultater på tværs af sektorer  ​
Redaktør