Alle kan få brug for gastrokirurgi

​I Gastrokirurgisk Sektion arbejder forskerne blandt andet på, at man i fremtiden kan indsamle den samme information via en blodprøve, som man i dag får via en afføringsprøve. 

De hyppigste sygdomme og operationer inden for det mave-tarmkirurgiske speciale er godartede lidelser så som brok og galdesten. Disse lidelser rammer bredt og rammer mange mennesker, fra små børn til gamle mennesker, og de behandles typisk med planlagte operationer.

Forskning for at forbedre

Overordnet er målet med afdelingens forskning at forbedre både operationsteknikker og forløb, så man undgår flest mulige bivirkninger for patienterne, ligesom man også har et stort fokus på at rådgive patienterne efter operationen, så deres samlede forløb bliver så godt som muligt. 

Behandling af godartede kirurgiske lidelser har en central plads i den kliniske forskning i Gastrokirurgisk Sektion. Et fokus er at minimere unødvendige behandlinger, for det er ikke alle, der vil have gavn af en operation. Det er fx ikke ualmindeligt, at man ved skreeningsundersøgelser finder kræft i en polyp i tyk- eller endetarm. Der forskes på Gastrokirurgisk Sektion i, hvilke patienter der har gavn af en almindelig operation, og hvilke patienter som kan nøjes med mindre indgribende behandling, hvis de har kræft i en lille polyp. 

Screening via blodprøver

En anden måde at anvende forskning til at optimere behandlingen er ved at ændre på procedurer, som står i vejen for, at borgerne deltager i forebyggende screeningsprogrammer. Mange afholder sig fx fra at deltage i de store screeningsprogrammer for tarmkræft, fordi det, at man skal håndtere og aflevere en afføringsprøve opleves som ulækker og grænseoverskridende. Derfor arbejder forskerne nu på, at man i fremtiden kan indsamle den samme information via en blodprøve, som man i dag får via en afføringsprøve. 

Kontakt

Thue Bisgaard, Gastrokirurgisk Sektion.
Redaktør