Fokus på familien ved hospitalisering

I Klinisk Forskningsafdeling undersøger forskningen i sygepleje bl.a., hvordan hospitalerne kan inddrage patientens netværk både under indlæggelsen, og når patienten er blevet udskrevet.​

Det er især relevant for patienter med komplekse, akutte og kritiske forløb, fordi de oplever en pludselig og betydelig forandring i deres situation. Det kan være overvældende og uoverskueligt, og forskningen viser, at livskvaliteten stiger og dødeligheden falder, hvis patienten og familiens samlede ressourcer inddrages.

Inddragelse kræver fokus og tid

Forskningen viser, at det kræver en fokuseret indsats at inddrage patientens familie og netværk, og hospitalerne skal undersøge, i hvilket omfang familien har ressourcer til at støtte patienten. Det er fx ikke nok at informere familien til en diabetespatient om de basale kostråd. Man er nødt til at sætte sig ind i familiens situation og tage hensyn til flere aspekter, fx om det vil være en økonomisk byrde for familien at ændre kostvaner.

En patient som før i tiden var indlagt i to uger, er i dag hjemme efter tre dage på hospitalet. Den høje grad af effektivitet betyder, at information, videndeling, rådgivning og dialog skal iværksættes på kortere tid. Her skal de sundhedsprofessionelle være opmærksomme på, at de pårørende ikke overbebyrdes, for så er de ikke til gavn for patienten, og så forsvinder hele grundlaget for at inddrage netværket. 

Mere tilfredse patienter

Forskning viser, at patienterne oplever deres forløb som mere tilfredsstillende, hvis man har inddraget deres familie og netværk. Den tid, der investeres på at inddrage de pårørende hentes hjem igen i form af større patienttilfredshed og hurtigere rehabilitering, og man undgår desuden en række genindlæggelser.  

Kontakt

Vibeke Nørholm, Klinisk Forskningsafdeling.

Redaktør