​​​​​​​​​​​​

Diagnostik og behandling af patienter med svær overvægt

​Et tiltagende antal personer i Danmark har svær overvægt med BMI > 30 kg/m2. Svær overvægt medfører en øget risiko for både fysiske og psykiske sygdomme. Det er dog ikke alle med svær overvægt, der er syge. 

​På Amager og Hvidovre Hospital behandler vi patienter, der er syge af deres overvægt eller har overvægtsrelaterede komplikationer. 

Behandling af svær overvægt

Center for Overvægt København (CO-CPH) arbejder på sikre, at patienter tilbydes den bedste evidens-baserede behandling og diagnostik, der tager højde for individuelle behov.

For patienter, der er syge af deres overvægt, kan både medicinsk og kirurgisk behandling overvejes. 

Kirurgisk behandling

Kirurgisk kan både endoskopisk Gastric Bypass og Gastric Sleeve tilbydes til patienter, der opfylder de gældende kriterier for overvægtskirurgi. Postoperativt følges patienterne i 2 år. 

Non-kirurgisk behandling

Afsnittet for Overvægt og Ernæring tilbyder tværfaglig non-kirurgisk behandling af en undergruppe af de patienter med svær overvægt, der ikke kan opereres.

Komplikationer ved svær overvægt

Komplikationer til svær overvægt inkluderer bl.a.:

  • type 2 diabetes
  • ikke-alkoholisk fedtlever (NAFLD)
  • hjertekarsygdomme
  • fertilitetsproblemer
  • sygdomme i bevægeapparatet. 
​Diagnosticering og behandling af komplikationer til svær overvægt tilbydes af relevante specialer. Svær overvægt kan desuden medføre særlige komplikationer og behov i forbindelse med indlæggelse for anden sygdom. CO-CPH ​arbejder på at sikre og koordinere den fælles indsats indenfor alle disse områder. ​

Redaktør