​​

Forskning

​Forskning i svær overvægt og komplikationer til overvægt er et af kerneområderne for Center for Overvægt København.

På Amager og Hvidovre Hospital gennemføres både kliniske forsøg, kohortestudier og translationelle studier.​ Vi arbejder både mod at skabe ny viden om behandling og diagnostik samt om den patofysiologiske baggrund. Det endelige formål med forskningen er at understøtte den evidensbaserede diagnostik og behandling.​

Forskningsstrategi

  • A​t fokusere på innovative, translationelle, og patientnære videnskabelige projekter.
  • At sikre tværfaglig involvering.
  • At styrke nationale og internationale samarbejder.

Forskningsprojekter

​FLINC - Fatty Liver Disease in Nordic Countries. ​

FLINC har til formål at undersøge markører for udvikling og forværring af ikke-alkoholisk fedtlever. 

Kontakt
Lise Lotte Gluud
lise.lotte.gluud.01@regionh.dk

PREPARE CHILD

Familiefokuseret studie der undersøger sammenhængen mellem forældres overvægt, effekten af præ-konceptionelt vægttab og udvikling af overvægt hos deres børn. Studiet gennemføres i samarbejde med bla. Københavns Universitet. 

Kontakt
Henriette Svarre Nielsen
Henriette.Svarre.Nielsen@regionh.dk

Dairy Protein in NAFLD (DAIPRO)

Randomiseret studie om effekten af proteintilskud hos patienter med NAFLD og overvægt. Studiet gennemføres i samarbejde med Århus Universitetshospital.

Kontakt

Andreas Møller
andreas.moeller@regionh.dk

Redaktør