Ulrik Becker

​Professor Ulrik Becker forsker primært indenfor alkoholrelaterede konsekvenser og alkoholinterventioner.

Professor Ulrik Becker

Primære forskningsområder

Analytiske epidemiologi

 • Alkoholrelaterede konsekvenser
  • Populationsbaserede undersøgelser i Danmark og Grønland
  • Registerundersøgelser
  • Dødelighed og sygelighed
  • Lever- og mave tarm sygdomme og andre konsekvenser af et stort alkoholforbrug
  • Transmission af alkoholproblemer indenfor familier,
  • Relationen mellem kognitiv funktion, psykiatrisk co-morbiditet og alkoholproblemer

Klinisk forskning

 • Alkoholintervention
  • Effekter af alkohol-intervention såvel privat som offentlig finansieret i kommuner og regioner
   • Intervention/implementering: Metoder; struktur; organisering;
   • Nye arenaer for alkoholintervention: Fokus på hospitaler og almen praksis
 • Social ulighed: Stigmatisering; barrierer; kvalitative studier; integrering af frivilligt socialt arbejde;
 • Medicinsk teknologivurdering
 • Nationale kliniske retningslinjer

Læs mere på:  https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/alkohol


Redaktør