Thomas Benfield

​Professor Thomas Benfield forsker i infektionssygdomme.


Primære forskningsområde

Kliniske interventionsstudier

Infektionsmedicinsk Afdeling er en af fem danske afdelinger i det nationale netværk, NEXT (National Experimental Therapy) Center for Infectious Diseases i samarbejde med Danske Regioner og Innovationsfonden.

Aktuelle kliniske studier ved Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

Efficacy of seven and fourteen days of antibiotic treatment in non-complicated Staphylococcus aureus bacteremia: A randomized, non-blinded, non-inferiority interventional study
Ongoing. Recruitment target: 285 individuals.

The efficacy of pivmecillinam 3 days respectively 5 days t.i.d against community acquired uncomplicated lower urinary tract infections
Completed. Recruited 360 individuals.

Rectal Bacteriotherapy, Fecal Microbiota Transplantation or Oral Vancomycin Treatment of Recurrent Clostridium Difficile Infections Ongoing.
Recruitment target: 450 individuals.

Early administration of anti-latency reversing therapy and broadly neutralizing antibodies to limit the establishment of the HIV-1 reservoir during initiation of antiretroviral treatment - a randomized controlled trial (eCLEAR)
Ongoing.

Short-course TLR9 Agonist Treatment Impacts Innate Immunity and Plasma Viremia in Individuals with HIV infection – TEACH Studiet
Ongoing.

A pneumococcal carriage study in children and the elderly
Ongoing. Recruitment target: 2000 individuals.

Shortened Antibiotic Treatment in Community-Acquired Pneumonia: A Nationwide Danish Randomized Clinical Trial
Planned. Recruitment target: 584

Infektionsepidemiologi

Thomas Benfields forskningsgruppe har etableret kohorter for de væsentligste bakterielle infektioner, dvs. pneumokokker, stafylokokker, meningokokker og E. coli/Klebsiella (Streptococcus pneumoniae, Enterobacteriaceae, Neisseria meningitidis and Staphylococcus aureu).

Gennem samkørsel af data fra danske sundhedsregistre (Landspatientregistret, Cancerregistret, Diabetesregistret, Dødsårsagsregistret m.m.) undersøges løbende forekomst af sygdom, prognose og risikofaktorer for dels infektion, og dels død af infektion.

Infektionsgenetik

Forskningsgruppen har etableret case-control studier af betydningen af genetisk variation for risikoen for infektion med de hyppigt forekommende bakterier. Studierne tager udgangspunkt i vores kohorter, og DNA fra Det danske program for screening af nyfødte. De genetiske analyser sker i et samarbejde med Statens Serum Institut; Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitet; The Sanger Institute, Cambridge University; Academic Medical Center, University of Amsterdam og The Wellcome Trust Centre for Human Genetics, Oxford University.


Redaktør