Hans Jørgen Nielsen

​Professor Emeritus Hans Jørgen Nielsen forsker primært indenfor blod-baserede, cancer-associerede biomarkører til tidlig detektion af kolorektal neoplasi.

Professor Hans Jørgen Nielsen

Primære forskningsområde

Initiativtager til og daglig leder af store internationale projekter vedrørende translationel og klinisk forskning i blod-baserede, cancer-associerede biomarkører, som kan anvendes til tidlig detektion af kolorektal neoplasi (adenomer og kræft i tyk- og endetarmen).

Forskningen inkluderer fokus på især kombinationer af proteiner og DNA-mutationer og metyleringer. Projekterne gennemføres i samarbejde med hospitaler, akademiske forskningsinstitutioner og biotech firmaer i Danmark, Europa, USA og Australien og omfatter data og blodprøver fra >50.000 danskere, som deltager i den nationale screening for tarmkræft.

Sekundære forskningsområder

  1. Udvikling af et blod-baseret koncept til screening for kræftsygdom.
  2. Udvikling af et blod-baseret koncept til identifikation af personer, som trods negativ afføringstest i screening alligevel er i risiko for enten at have eller på kort sigt udvikle adenom eller tarmkræft.
  3. Etablering af en risiko-profil for langsigtet udvikling kræftsygdom hos personer, som har deltaget i den løbende forskning med blod-baserede, cancer-associerede biomarkører, men hvor efterfølgende koloskopi ikke identificerede neoplastiske læsioner i tarmen.
  4. Udvikling af et koncept, som i en triage model (personens alder + resultatet af afføringstesten + resultatet af den blod-baserede, cancer-associerede kombinerede biomarkør test) kan afgøre hvilke personer, som bør tilbydes koloskopi (diagnostisk-, screenings- eller adenom kontrol koloskopi).
  5. Udvikling af et blod-baseret koncept til opfølgning af patienter, som er opereret for tarmkræft. Konceptets fokus er tidlig detektion af evt. recidiv eller metastaser - på et tidspunkt, hvor der endnu er mulighed for behandling.
  6. Forskning med fokus på identifikation af fækalt, bakterielt DNA inkorporeret i humant DNA (metagenomer), som mulig medårsag til udvikling af tarmkræft.
  7. Udvikling af et koncept til analyse af fækale bakteriers DNA i blodprøver.


Redaktør