​​

Dina Cortes

Dina Cortes er professor i tværgående (almen) pædiatri ved Københavns Universitet og overlæge på Børne- og Ungeafdelingen, Hvidovre Hospital. 

Portræt af professor Dina Cortes
Dina Cortes er professor i tværgående (almen) pædiatri ved Københavns Universitet og overlæge på Børne- og Ungeafdelingen, Hvidovre Hospital. På Børne- og Ungeafdelingen er hun forskningsleder. 
Dina Cortes er også ordførende professor i pædiatri ved Københavns Universitet og konsulent på Børnekirurgisk Afdeling, Rigshospitalet​.​​

Primære forskningsområder

Almen pædiatri

  • Optimering af visitation af syge børn ved telefonisk kontakt på 1813 til Akutberedskabet, Region Hovedstaden 
  • Optimering af forældres evne til at tage vare på deres syge børn 
  • Optimering af behandling for kryptorkisme, som 2-3% af alle drenge i den vestlige verden opereres for, og som er ansvarlig for 10% af mandlig infertilitet. 
  • Optimering af behandling af nyrebækkenbetændelse hos børn.​​

Nøglemedlem i kliniske akademiske grupper

Nøglemedlem af CAG Host Infections Laboartory research Drugs (CHILD) siden 2018 https://gchsp.dk/cag/child​​/​ 

CAG CHILD vil forbedre forebyggelse, udredning og behandling for infektioner blandt børn. Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom blandt danske børn og er ansvarlige for 10 procent af dødsfald hos børn over 1 år. Infektioner omfatter alt fra de banale ikke-behandlingskrævende luftvejsinfektioner, der rammer alle børn, til sjældnere livstruende infektioner som fx meningitis. 
Der mangler i dag hurtig og pålidelig diagnostik samt effektiv forebyggelse af infektioner. Det medfører, at op imod 50 procent af børn får antibiotika inden for de første 2 leveår og at 30 procent bliver indlagt med infektion i løbet af barndommen.  

Nøglemedlem af CAG Regenerative Medicine for Urogenital Surgery and Fertility (SURF) siden 2021 https://gchsp.dk/cag/regenerative-medicine-for-urogenital-surgery-and-fertility/

CAG SURF vil sikre hurtigere og bedre behandling for børn med sygdomme i urinveje og kønsorganer. CAG’en vil udvikle nye kirurgiske strategier og metoder til at forbedre vævsheling og -regenerering med henblik på at hele eller erstatte beskadigede og syge organer, væv og celler. Til formålet anvendes teknikker til fremstilling af kunstige organer, vævsrekonstruktion samt ​brugen af terapeutiske stamceller. 
CAG’en vil også fokusere på etablering eller genetablering af fertiliteten hos pædiatriske patienter.  ​​

Medinitiativtager og styregruppemedlem for Børnelægernes ​Børnetips siden​ 2017 https://www.regionh.dk/b​​​​​oernelaegernesboernetips/Sider/om-boernelaegernes-boernetips.aspx

Mange forældre ønsker mere viden om, hvad de kan gøre, når deres børn bliver akut syge. Børnelægernes Børnetips er de danske børnelægers bud på at skabe mere tryghed og klarhed for forældre med syge børn i alderen 6 mdr. til 12 år. Formålet er at klæde forældre på, så de føler sig trygge i at vurdere, hvornår de med ro i sindet kan se tiden an og hjælpe deres syge barn derhjemme, og hvornår det er bedst, at de kontakter lægevagt, Akuttelefonen 1813 eller egen læge.  
Børnelægernes Børnetips består af korte informationsfilm, der handler om symptomer relateret til cirka 70-80 pct. af al akut opstået sygdom hos børn. Filmene er testet på målgruppen med en positiv respons med henblik på brugbarhed og relevans. De er desuden oversat til engelsk og arabisk.  ​
​​

Redaktør