Charlotte Suppli Ulrik

Professor Charlotte Suppli Ulrik forsker primært i forekomst, behandling og forløb af astma og KOL.


Charlotte Suppli Ulrik er professor i medicinske lungesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Chef for Lungemedicinsk Forskningsenhed, Hvidovre Hospital, Fellow of the European Respiratory Society (ERS), Formand for styregruppen i det danske lungemedicinske forskningsnetværk, Head of Assembly 6 (Environment and Epidemiology) i ERS, leder (og founder) af Managament of Asthma during Pregnancy (MAP)-programmet og national lead i EMBARC (europæisk register over patienter med bronkiektasier). National Lead Trial Nation Denmark Respiratory

Primære forskningsområder:

 • Udredning og behandling af mulig svær astma
 • Biologisk behandling af obstruktive lungesygdomme
 • Tidlig opsporing af KOL
 • Betydning af livsstil, inkl. overvægt, for udvikling og forløb af astma og KOL
 • Astma-KOL overlap
 • Udredning og behandling af bronkieektasier
 • Biomarkører og forløb af obstruktiv lungesygdom
 • Langtidsprognose ved astma
 • Astma og fertilitet

Kliniske interventionsstudier

 • Lungemedicinsk forskningsenhed er en af 24 afdelinger/klinikker i Danmark, der deltager i fase III og IV lægemiddelafprøvninger inden for en række respiratoriske sygdomme.
 • Lungemedicinsk Forskningsenhed er en af 6 danske afdelinger i det nationale netværk, NEXT, lungemedicin, i samarbejde med Danske Regioner og Innovationsfonden.
Redaktør