Charlotte Suppli Ulrik

Professor Charlotte Suppli Ulrik forsker primært i forekomst, behandling og forløb af astma og KOL.

Portræt af professor Charlotte Suppli Ulrik

Charlotte Suppli Ulrik er professor i medicinske lungesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Chef for Lungemedicinsk Forskningsenhed, Hvidovre Hospital, Fellow of the European Respiratory Society (ERS), Formand for styregruppen i det danske lungemedicinske forskningsnetværk, Assembly secretary (Environment and Epidemiology) i ERS, leder (og founder) af Managament of Asthma during Pregnancy (MAP)-programmet og national lead i EMBARC (europæisk register over patienter med bronkiektasier).

Primære forskningsområder:

  • Udredning og behandling af mulig svær astma
  • Biologisk behandling af obstruktive lungesygdomme
  • Tidlig opsporing af KOL
  • Betydning af livsstil, inkl. overvægt, for udvikling og forløb af astma og KOL
  • Astma-KOL overlap
  • Udredning og behandling af bronkieektasier
  • Biomarkører og forløb af obstruktiv lungesygdom
  • Langtidsprognose ved astma

Kliniske interventionsstudier

  • Lungemedicinsk forskningsenhed er en af 24 afdelinger/klinikker i Danmark, der deltager i fase III og IV lægemiddelafprøvninger inden for en række respiratoriske sygdomme.
  • Lungemedicinsk Forskningsenhed er en af 6 danske afdelinger i det nationale netværk, NEXT, lungemedicin, i samarbejde med Danske Regioner og Innovationsfonden.
Redaktør