​​​​

Anne Brødsgaard

Professor Anne Brødsgaard forsker i sygepleje med fokus på familiefokuseret pleje til børn/patienter og familier/pårørende.


Anne Brødsgaards forskningsside

Primære forskningsområde

Børne og fa​milieområdet

  • Indlagte børn og familier, deres relation, forløb, oplevelser og liv. 
  • Udvikling og afprøvning af nye pleje- og behandlingsmodeller, der kan optimere hospitalsindlæggelsen, kontakten mellem familien og det sundhedsfaglige personale, samt overgangen til primærsektoren, foruden at forene familien i eget hjem hurtigst muligt, så den kan vende tilbage til et nyt normalt hverdagsliv.
  • Familiesygepleje, forebyggelse og sundhedsfremme
  • Studier med fokus på relationer og kommunikation
  • Forener empirisk forskning, metodologiske spørgsmål og teoriudvikling, så kvaliteten af undervisning, pleje og behandling højnes.


Redaktør