Professorer på Amager og Hvidovre Hospital

​Amager og Hvidovre Hospital har 20 professorer. Som professor arbejder man halvdelen af tiden for hospitalet og den anden halvdel for universitetet.

Arbejdsopgaverne er ud over det kliniske arbejde ty​pisk udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere samt bedømmelsesarbejde og undervisning, herunder forelæsninger, eksamensklinikker og eksamen, deltagelse i koordinerende klinikker og symposier og anden undervisning.

Andersen, Ove
Klinisk Forskningscenter

Bandholm, Thomas
Klinisk Forskningscenter, Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling

Bendtsen, Flemming (koordinerende professor)
Gastroenheden

Becker, Ulrik
Gastroenheden

Benfield, Thomas
Infektionsmedicinsk Afdeling

Bisgaard, Thue
Gastroenheden

Boraxbekk, Carl-Johan
MR-Forskning Sektion

Bukh, Jens
Infektionsmedicinsk Afdeling

Cortes, Dina
Børneafdelingen

Hölmich, Per
Ortopædkirurgisk Afdeling

Jeppesen, Jørgen Lykke
Medicinsk Afdeling, Glostrup

Jørgensen, Henrik
Klinisk Biokemisk Afdeling

Madsbad, Sten
Medicinsk Enhed

Møller, Søren
KliniskFysiologisk og Nuklearmed. Sektion

Nielsen, Hans Jørgen
Gastroenheden

Nilbert, Mef
Klinisk Forskningscenter

Siebner, Hartwig
MR-Forskning Sektion

Troelsen, Anders
Ortopædkirurgisk Afdeling

Ulrik, Charlotte Suppli
Medicinsk Enhed

Westh, Henrik
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Redaktør