​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsansvarlige

Alle kliniske afdelinger har en forskningsansvarlig forsker. Den forskningsansvarliges rolle er at koordinere og promovere forskningen i afdelingen og sikre en sammenhæng til hospitalets forskningsstrategi og andre forskningsaktiviteter.

Den forskningsansvarlige forsker er sammen med afdelingsledelsen ansvarlig for at formulere afdelingens forskningsmål og satsningsområder i en forskningshandleplan.

Den forskningsansvarliges rolle

Den forskningsansvarliges rolle er at prioritere, vedligeholde og udvikle afdelingens forskningsaktiviteter og sikre implementering af forskningsresultaterne i det kliniske arbejde.

Den forskningsansvarlige arbejder tæt sammen med forksningsrådet, Klinisk Forskningsafdeling, Gruppen af unge forskere (GUF), eksterne forskningsnetværk og uddannelsesinstitutioner.

Alle forskningsansvarlige mødes i Gruppen af Forksningsansvarlige en gang om måneden.

Forskningsansvarlige på Amager og Hvidovre Hospital

Akutmodtagelsen
Ove Andersen, professor
ove.andersen@regionh.dk 
Telefon: 38 62 33 35

Anæstesiologisk Afdeling 
Nicolai Bang Foss, professor
Nicolai.Bang.Foss@regionh.dk 
Telefon: 38 62 25 18

Børneafdelingen 
Dina Cortes, professor
Dina.Cortes@regionh.dk 
Telefon: 38 62 66 02 

Medicinsk Enhed, Endokrinologisk Sektion
Sten Madsbad, professor
Sten.Madsbad@regionh.dk 
Telefon: 38 62 22 91

Medicinsk Enhed - Lungemedicinsk Sektion
Charlotte Suppli Ulrik, professor
charlotte.suppli.ulrik@regionh.dk 
Telefon: 38 62 60 89

Medicinsk Enhed - Kardiologisk Sektion
Jens Dahlgaard Hove, overlæge
Jens.Dahlgaard.Hove@regionh.dk 
Telefon: 38 62 32 18 

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed
Hartwig Siebner, professor
hartwig.roman.siebner@regionh.dk 
Telefon: 38 62 65 41

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Radiologisk Sektion
Frank Kriger Jensen, overlæge
Frank.Krieger.Jensen@regionh.dk 
Telefon: 38 62 25 55

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Sektion 
Søren Møller, professor
Soeren.Moeller@regionh.dk
Telefon: 38 62 35 68 

Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling
Thomas Bandholm, professor 
thomas.quaade.bandholm@regionh.dk 
Telefon: 38 62 63 44

Gastroenheden, Medicinsk Sektion
Flemming Bendtsen, professor
Flemming.Bendtsen@regionh.dk 
Telefon: 38 62 32 73

Gastroenheden, Kirurgisk Sektion
John Gásdal Karstensen, afdelingslæge
john.gasdal.karstensen@regionh.dk
Telefon: 38 62 67 14

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling 
Henriette Svarre Nielsen, professor
henriette.svarre.nielsen@regionh.dk
Telefon: 38 62 55 54          

Klinisk Biokemisk Afdeling
Henrik Løvendal Jørgensen, professor
henrik.loevendahl.joergensen.01@regionh.dk
Telefon: 26 18 74 97

Klinisk Forskningsafdeling
Ove Andersen, professor 
ove.andersen@regionh.dk
Telefon: 38 62 33 35

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Henrik Westh, professor
Henrik.Torkil.Westh@regionh.dk
Telefon: 38 62 24 09

Infektionsmedicinsk Afdeling
Thomas Benfield, professor 
thomas.lars.benfield@regionh.dk
Telefon: 38 62 23 02 

Medicinsk Afdeling, Amager
Dorte Worm, overlæge
dorte.worm@regionh.dk
Telefon: 38 62 84 52

Medicinsk Afdeling  - Glostrup
Jørgen Lykke Jeppesen,  overlæge
joergen.lykke.jeppesen@regionh.dk 
Telefon: 38 63 45 64 

Ortopædkirurgisk Afdeling 
Anders Troelsen, professor​
anders.troelsen@regionh.dk                                                                          
Telefon: 38 62 67 74

Patologiafdelingen 
Jesper Bonde, seniorforsker  
jesper.hansen.bonde@regionh.dk
Telefon 38 62 29 80

Redaktør