Rehabilitering

Et besøg på hospitalet skal følges op uden for hospitalet, så patienten kan få et sammenhængende forløb, og så man sikrer en effektiv rehabilitering og forebygger ny sygdom. Opfølgningen kan ske sammen med patienten selv, den praktiserende læge eller den kommunale hjemmepleje. Forskerne samarbejder med kommuner og andre sektorer og undersøger fx risikoen for tilbagefald, hvordan man tidligt kan inddrage patientens familie og netværk i behandlingen, nye metoder til genoptræning og bedre koordinering med sundhedspersonale uden for hospitalet.