Forebyggelse

En effektiv behandling på hospitalet er afhængig af, at læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale har en viden om patientens liv inden indlæggelsen, hvilke påvirkninger som kan have ført til sygdommen og hvilke risikofaktorer, man skal tænke på i behandlingen. Derfor undersøger forskerne de påvirkninger fra gener, livsstil og miljø, som kan få betydning for, hvordan en sygdom udvikler sig, og hvordan forebyggelse og risikofaktorer sammen påvirker et patientforløb.