Forskning

​Forskning er en central del af arbejdet på hospitalet og foregår på alle afdelinger og med deltagelse af alle faggrupper. Målet er hele tiden at forbedre behandlingen og plejen af patienterne, både mens de er indlagt, og efter at de er blevet udskrevet.