Holbækmotorvejens afkørsel 1 påvirket af vejarbejde

Biltrafik til Hvidovre Hospital er påvirket af byggeriet af ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Tilkørslen til Holbækmotorvejen er en jungle af skilte for tiden. Billister mod Hvidovre Hospital skal lægge godt mærke til de gule tavler. Foto: Thomas Wittrup

Vejarbejde i forbindelse med Banedanmarks anlæggelse af den nye bane til Ringsted påvirker trafikken omkring Hvidovre-afkørslen (1) på Holbækmotorvejen i sydgående retning.

Arbejdet betyder, at billister allerede kort efter Vigerslevvej/Folehaven-krydset, skal være klar til at vælge den inderste højre bane, som er eneste mulighed for at tage afkørsel 1 til Avedøre Havnevej med forbindelse til hospitalet.

Hvis man ikke får valgt den korrekte bane og misser afkørsel 1 i sydgående retning, må man vende via afkørsel i Brøndby og i stedet tage afkørslen i den modsatte retning.​


Allerede på Holbækmotorvejens først meter i sydgående retning skal kørende til hospitalet holde sig til inderste højre bane. Foto: Thomas Wittrup​
Redaktør