Parkering

​Information om parkeringsforh​old på Hvidovre Hospital​.

​​​​​​​​​​​

​​​

 Kort over parkeringspladser

​På Hvidovre Hospital er der parkeringspladser for hospitalets brugere, patienter og pårørende, samt personale. 

Derudover er der reserverede pladser til ambulancer og patienttransporter​ samt særlige områder for vareindlevering og arbejdskørsel. ​​​​​

Gældend​e parkeringsregler

  • Parkering er kun tilladt inden for afmærkede parkeringsbåse
  • Parkering på køre- og brandveje er forbudt
  • Parkering med 30 minutters og 3 timers tidsbegrænsning er forbeholdt hospitalets patienter og besøgende
  • Parkering må kun ske med brug af p-skive​
  • Parkering må kun ske inden for det oplyste tilladte tidsrum

​Parkering er mulig følgend​​e steder

  • P1: Parkeringskælder - 920 pladser (16 invalidepladser)
  • P2: Parkering - 426 pladser (1 invalideplads) 
  • P5: Rosenhøj - 120 pladser
  • P6: Østvej - 70​ pladser (4 invalidepladser)
  • ​Kapellets parkeringspladser er forbeholdt kapellets gæster - 7 pladser

Spørgsmål og klager til en kontrolafgift

Har du spørgsmål vedrørende en kontrolafgift, eller ønsker du at klage over en kontrolafgift skal du kontakte parkeringsoperatøren.
Parkeringsoperatøren på Hvidovre hospital er Parkzone A/S. Du skriver til Parkzone A/S via deres kontaktformular på hjemmesiden og sender den til deres juridisk afdeling:

Parkzone A/S: http://parkzone.dk/kontakt

Bemærk at henvendelser vedr. kontrolafgifter ikke behandles telefonisk eller ved personligt fremmøde.

Øvrige henvendelser vedrørende parkering skal ske til:

Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Lyskær 13A,
2730 Herlev

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.       
 
 Klik her for at sende sikker digital post til Parkeringsadministrationen

 
Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail

Redaktør