Samtale mellem kirurg og gravid - Amager og Hvidovre Hospital

Støtteværktøj til fælles beslutningstagning

​efterkejsersnit.dk er udviklet af fødselslæger og jordemødre i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital i samarbejde med brugere, Symbiotisk, Redaktionen og projektleder Rikke Hollesen med støtte fra Satspuljen 2016.

Tak til alle gravide og nybagte mødre samt personalet på fødeafdelingen, der stillede sig til rådighed i udviklingen af ”Fødsel efter kejsersnit – en fælles beslutning”.

Teksten på hjemmesiden er normal at læse svarende til LIX (læsbarhedsindeks) 36.

Siden bliver ajourført mindst én gang om året i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Redaktør