Fødsel efter tidligere kejsersnit

​Der er to muligheder efter et tidligere kejsersnit: Vaginal fødsel og planlagt kejsersnit.

Du har to muligheder efter et tidligere kejsersnit:

  1. Vaginal fødsel er, at du prøver at føde vaginalt – efter nærmere aftale med fødselslægen og din jordemoder.
  2. Planlagt kejsersnit er et kejsersnit, som er planlagt til et bestemt tidspunkt lidt før din terminsdato.

Der er både fordele og ulemper ved begge muligheder, og dem bør du kende til inden samtalen med fødselslægen. Derfor spørger vi dig også om, hvad der er vigtigt for dig ved selve fødslen og i tiden efter. Så kan du begynde at tage stilling til, hvad der er bedst for dig ved denne fødsel.

Ikke alle kan vælge

Det er ikke alle, der har mulighed for at vælge, hvordan de gerne vil føde. Din fødselslæge kan anbefale, at et kejsersnit er eneste mulighed for dig og dit barn, hvis:

  • Moderkagen ligger foran livmodermunden (prævia).
  • Barnet ligger på tværs eller på skrå lige op til fødslen (tværleje/skråleje).
  • Du har et lodret ar i livmoderen efter en tidligere operation, for eksempel fra kejsersnit foretaget i udlandet.
  • Der er andre medicinske grunde til, at du bør få et kejsersnit ved denne fødsel også.

Vi anbefaler, at der går 18 måneder mellem et kejsersnit og næste fødsel og/eller næste kejsersnit.

Hvis der er mindre end 18 måneder mellem dit kejsersnit og din nye terminsdato, vil du sandsynligvis blive anbefalet et kejsersnit.

Forskellige fødsler, forskellige erfaringer

Alle graviditeter og alle fødsler er forskellige. Nogle har gode erfaringer fra første fødsel, andre har dårlige erfaringer, som de ikke har lyst til skal gentage sig. Det kan for eksempel være bekymringen for at ende i en langtrukken fødsel.

Du er med til at tage beslutningen. Det handler om, at du skal kende til fordele og ulemper, og hvilken betydning de har for dig og dit barn. På den måde kan du blive mere afklaret om, hvad der passer bedst til dig og dine ønsker.

Ingen fødsler er ens, og ingen kan med sikkerhed forudsige, hvordan din næste fødsel vil forløbe. Årsagerne til kejsersnit ved dit første barn er forskellige, og for nogle kan det derfor føles, som om de er førstegangsfødende denne gang også.

Hvad indebærer det at prøve at føde vaginalt?

Hvis du vælger at prøve at føde vaginalt, kan du ikke føde hjemme eller i et badekar. Du kommer ind på fødeafdelingen tidligt i din fødsel. Du får to bælter på med målere, der følger barnets hjertelyd og dine veer. Jordemoderen er hos dig under hele den aktive fødsel, så hun kan holde øje med, at du og barnet har det godt under veerne. Du kommer hjem kort tid efter fødslen, ofte samme dag.

Dine muligheder for smertelindring er de samme som for andre fødende. Bliver det nødvendigt at sætte din fødsel i gang eller stimulere dine veer under fødslen, for eksempel med ve-drop, bruger vi det med endnu større forsigtighed end ved førstegangsfødende. Hvis der ikke er nok fremgang i fødslen, anbefaler vi et kejsersnit.

Hvad indebærer det at få et planlagt kejsersnit?

Du kommer ind på barselsafdelingen på hospitalet samme dag, du har tid til kejsersnit, hvor du gøres klar. Ved operationen er du vågen, smertedækket og kan følge fødslen af barnet.

Du kan have én pårørende/partner med til kejsersnittet. Du er indlagt på hospitalet omkring to dage efter kejsersnittet sammen med din partner eller en anden pårørende.

Dine erfaringer fra din første fødsel kan have indflydelse på din beslutning. Du har mulighed for at tale med din jordemoder og fødselslægen om disse erfaringer, så de kommer med i overvejelserne om, hvordan du foretrækker at føde.


Redaktør