​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

The Copenhagen Urinary Tract Infection Study - CUTIS

​The Copenhagen Urinary Tract Infection Study (CUTIS) er en befolkningsundersøgelse blandt kvinder bosat i Region Hovedstaden i aldersgrupperne 18-22 år, 41-45 år og 61-65 år (per 1. januar 2023). Undersøgelsen fokuserer på forekomsten og risikofaktorer for urinvejsinfektion (blærebetændelse).​

Deltagerinformation​ (video)

Længde: 5:58
Godkendt af VEK
​Skriftlig deltagerinformation for CUTIS (pdf)

​The Copenhagen Urinary Tract Infection Study (CUTIS) er en befolkningsundersøgelse blandt kvinder bosat i Region Hovedstaden i aldersgrupperne 18-22 år, 41-45 år og 61-65 år (per 1. januar 2023). Undersøgelsen fokuserer på forekomsten og risikofaktorer for urinvejsinfektion (blærebetændelse).

Urinvejsinfektion er en af de hyppigste infektionssygdomme, og over halvdelen af alle kvinder oplever en urinvejsinfektion mindst én gang i deres liv. Mere end en tredjedel af kvinder med urinvejsinfektion oplever tilbagevende urinvejsinfektion trods behandling. Blandt kvinder er urinvejsinfektion den hyppigste årsag til udskrivelse af antibiotika.

Formål

Hovedformålet med CUTIS er at følge forekomsten og udviklingen af urinvejsinfektioner blandt kvinder og at sammenholde udviklingen med kendte og nytilkomne risikofaktorer. Det specielle ved undersøgelsen er, at udvalgte aldersgrupper af kvinder følges over tid. Kvinderne modtager spørgeskemaundersøgelser via digital post, hvor vi indsamler oplysninger om symptomer og behandling og indsamler bakterier i urinen.

Gennem den direkte kontakt med kvinderne kommer undersøgelsen til at  give en helt ny forståelse af urinvejsinfektion blandt kvinder, og den vil danne basis for en forbedret diagnostik, forebyggelse og behandling af urinvejsinfektion. Projektet er godkendt af de Videnskabsetiske Komitéer (J.nr.H-22025291).

Få mere infomation 

Læs mere om  projektet og forløbet af spørgeskemaer i den skriftlige deltag​erinformation (pdf)​ og/eller se video med deltagerinformation​, hvor den forsøgsansvarlige Katine Hartung Hansen præsenterer projektet.


​Du deltager i undersøgelsen ved at klikke på linket til spørgeskemaet i det henvendelsesbrev, du har modtaget med Digital Post. Du kan tilmelde dig projektet til og med den 31. august 2023.

Undersøgelserne udgår fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger i Region Hovedstaden på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet. 

Projektet er støttet af Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning 2020, Helsefonden, Lilly og Herbert Hansens Fond, Læge Sofus Carl Emil og hustru Olga Boris Friis' legat og Aase og Ejnar Danielsens Fond. Der søges fortsat yderligere støtte fra nationale- og internationale forskningsfonde. 

Om at være forsøgsperson

Find information om at være forsøgsperson i Før du beslutter dig (National Videnskabsetisk Komité). Her kan du læse om generelle forhold omkring et forskningsprojekt, som man bør kende til, når man ønkser at være forsøgsperson.



​Afdelingslæge, ph.d. Katrine Hartung Hansen fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital er initiativtager til undersøgelsen og forsøgsansvarlig. 

Katrine er speciallæge i klinisk mikrobiologi og har under sin speciallægeuddannelse været ansat på de klinisk mikrobiologiske afdelinger på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital samt Statens Serum Institut.  Katrine har en ph.d. fra Københavns Universitet indenfor antibiotikaresistens i E. coli bakterier blandt produktions- og kæledyr i Danmark og risikoen for spredning til mennesker. 

Katrines primære forskningsområder er udvikling af antibiotikaresistens, primært i E. coli bakterier samt urinvejsinfektioner. Siden 2022 har Katrine været tilknyttet Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet som klinisk lektor.

Orcid ID: 0000-0001-5471-711X


​CUTIS ledes af en styregruppe på 7 medlemmer. Medlemmerne i styregruppen repræsenterer forskningsområder, der er relevant for CUTIS-projektet.

​Styregruppens medlemmer

Anne Holm
Adjunkt, ph.d., speciallæge i almen medicin
Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Henrik Westh
Professor, overlæge, dr.med., speciallæge i klinisk mikrobiologi
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Katrine Hartung Hansen
Afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor, speciallæge i klinisk mikrobiologi
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Magnus T. Jensen
Direktør, dr.med., ph.d., speciallæge i kardiologi
Steno Diabetes Center Copenhagen
Medlem af styringsgruppen for Østerbroundersøgelsen

Michael Pedersen
Overlæge, HD(O), HD(F), ph.d., speciallæge i klinisk mikrobiologi
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital

Niels Mejer
1. reservelæge, ph.d., under speciallægeuddannelse i infektionsmedicin
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

Truls Erik Bjerklund Johansen
Professor emeritus, dr.med., FRSM, FRCS, speciallæge i urologi
Professor emeritus, Institut for Klinisk Medicin, Oslo Universitet, Norge og klinisk lektor emeritus, Institut for Klinisk Medicin, Århus Universitet
Tidligere formand for European Section for Infection in Urology/European Association of Urology


Redaktør