Baggrund

Hos Copenhagen IBD-Center (CPH-IBD) behandler vi alle med kronisk inflammatorisk tarmsygdom både børn, unge og voksne på et højt fagligt niveau.

Gastroenheden og Børne- og Ungeafdelingen på Hvidovre Hospital arbejder tæt sammen i CPH-IBD.

Samarbejdet blev etableret tidligt og har udmøntet sig i: 

  • En systematisk overgang fra børneafdelingen til voksenafdelingen i mere end 20 år
  • Ugentlige fælles konferencer
  • Fælles måde at udrede og behandle patienter med inflammatorisk tarmsygdom.

Vision​

​Copenhagen IBD-centers overordnede vision er at sikre det bedste mulige liv med inflammatorisk tarmsygdom for børn, unge og voksne.

Grafik der viser CPH-IBD kerneydelser, der skal understøtte visionen om det bedst mulige liv med IBD: Nyeste behandlingsmuligheder, forskning, tværfaglighed og kontinuitet

For at opnå visionen for Copenhagen IBD-center har vi fire kerneydelser: Nyeste behandlingsmuligheder, Forskning og udvikling, Tværfaglighed og Kontinuitet fra barn til voksen.


FAKTA

  • ​Gastroenheden på Hvidovre Hospital blev etableret i 1998 som en fælles medicinsk og kirurgisk mave-tarmafdeling og som den første af sin type i Danmark. 
  • Den pædiatriske gastroenterologi var allerede flyttet ind i Børneafdelingen på hospitalet i 1992.


Redaktør