Baggrund

​Gastroenheden på Hvidovre Hospital blev etableret i 1998 som en fælles medicinsk og kirurgisk mave-tarm afdeling og som den første af sin type i Danmark. Den pædiatriske gastroenterologi var allerede flyttet ind i Børneafdelingen på hospitalet i 1992.

Samarbejdet blev hurtigt etableret og har udmøntet sig i systematisk overgang fra børneafdelingen til voksenafdelingen i mere end 20 år, ugentlige fælles konferencer og fælles måde at udrede og behandle patienter med inflammatorisk tarmsygdom.

Vision​

​Copenhagen IBD-centers overordnede vision er at sikre det bedste mulige liv med inflammatorisk tarmsygdom for børn, unge og voksne.

Grafik der viser CPH-IBD kerneydelser, der skal understøtte visionen om det bedst mulige liv med IBD: Nyeste behandlingsmuligheder, forskning, tværfaglighed og kontinuitet

For at opnå visionen for Copenhagen IBD-center har vi fire kerneydelser: Nyeste behandlingsmuligheder, Forskning og udvikling, Tværfaglighed og Kontinuitet fra barn til voksen.


Redaktør