SUCCESS

​Sonographic assessment in severe Ulcerative Colitis patients admitted for intravenous Corticosteroids and Eligible for infliximab rescue therapy; a prospective clinician-blinded observational Study (SUCCES)

​Projektets formål

At undersøge tarmultralydsevne til tidligt i indlæggelsesforløbet at vurdere/forudsige, hvem der har gavn/respons af steroid behandling, og hvem der med stor risiko har brug for yderligere (rescue) behandling eller operation. 

Patientgruppe

Akut svær colitis ulcerosa (indlæggelseskrævende)

Projektperiode

Oktober 2019 – juni 2021

Forsøgsansvarlige

Johan Ilvemark (HEH) og Rune Wilkens (HVH)

Kontakt

Rune.levring.wilkens@regionh.dk


Redaktør