PRESAGER

The PRESAGER Vision
”Use of comPuteR sciEnce in claSsifying And predictinG disEase couRse in inflammatory bowel disease”

​Projektets formål

Brugen af kunstig intelligens i klassificering og forudsigelse af sygdomsforløb blandt patienter med inflammatorisk tarmsygdom.

I et tværfagligt samarbejde med Datalogisk Institut på Københavns Universitet udvikles der løbende værktøjer til sygdomsklassificering og sygdomsforudsigelse af patienter med inflammatorisk tarmsygdom ved brug af kunstig intelligens. Heriblandt, klassificering af resultater fra kikkertundersøgelser og vævsprøver.

På sigt vil værktøjerne hjælpe klinikeren med vurderingen af patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Dette kan hjælpe med at forbedre plejen og behandlingen af disse patienter og med tiden forbedre de langsigtede resultater.

Patientgruppe

  • Colitis ulcerosa
  • Crohn’s sygdom

Projektperiode

November 2019 - fortløbende

Forsøgsansvarlig

Bobby Lo

Kontakt

Telefon: 38 62 01 24


Redaktør