IBD Prognosis Study

​IBD Prognosis Study

​Projektets formål

Formålet med projektet er at følge en gruppe patienter med nydiagnosticeret inflammatorisk tarmsygdom med henblik på bedre at kunne forudsige sygdomsforløbet for den enkelte patient samt bedre at kunne tilpasse vejledning og behandling til den enkelte patient. Gruppen af patienter består af både børn og voksne og inkluderer alle patienter uanset deres sygdomssværhedsgrad. Vi vil følge patienterne med både information fra den medicinske journal samt blodprøver, afføringsprøver, endetarmspodninger og vævsprøver fra kikkertundersøgelser. Prøverne vil blive samlet i en biobank, og vi vil undersøge alle disse prøver for forskellige proteiner og RNA-materiale for derigennem at finde markører, der kan sige noget om sygdomsforløbet for den enkelte patient. 

Patentgruppe

Alle patienter uanset alder med nydiagnosticeret inflammatorisk tarmsygdom. 

Gruppen af patienter forventes at blive fulgt i 20 år fra diagnosetidspunktet ved samtlige hospitalsbesøg (men ingen ekstra forskningsrelaterede hospitalsbesøg), mens prøverne til biobanken samles i løbet af de første 5 år. 

Projektperiode

01/01-2021 - 01/01-2043

Forsøgsansvarlig

Johan Burisch 

Kontakt

Herlev Hospital, Gastroenheden:
Læge, PhD-studerende Mohamed Attauabi  

Hvidovre Hospital, Gastroenheden:
Læge, PhD-studerende Gorm Roager Madsen

Hvidovre Hospital, Pædiatrisk afdeling: 
Overlæge, klinisk lektor, Dr.Med Vibeke Wewer

Redaktør