EXEED

​EXEED-studiet

​Projektets formål

Lægemiddelafprøvning af Upadacitinib (JAK-hæmmer) tabletbehandling til patienter med aktiv Crohn sygdom i nederste tyndtarm og/eller tyktarm. 

Forsøget er sponsoreret af et medicinalfirma og er godkendt af Etisk Komité for Region Hovedstaden og Lægemiddelstyrelsen.

Patientgruppe

Deltagelse i forsøget kræver opfyldelse af forskellige inklusionskriterier, hvoraf de vigtigste er:
  • Alder 18-75 år 
  • Patienterne skal have aktiv sygdom med svigt af steroid/biologisk /azathioprin/ Metrotrexate behandling. 
  • Må maksimalt have fået 2 forskellige biologiske præparater. 
  • Må ikke tidligere have haft Herpes Zoster. 

Kontakt

Hvis du er interesseret i at få mere information omkring studiet, er du velkommen til at kontakte os. 
Forskningssygeplejerske Bitten


Redaktør