EASI

​EASI-studiet

​Projektets formål

Vurdering af compliance hos colitis ulcerosa patienter behandlet med en enkelt 5-aminosalicylat (5-ASA) tablet.
Selvom der findes flere 5-ASA-præparater, kræver disse behandlinger flere tabletter dagligt. Selvom adskillige kliniske forsøg har vist fremragende compliance, har undersøgelser vist, at compliance af ordineret 5-ASA i den virkelige verden er dårlig.
Patientens manglende compliance af 5-ASA har været forbundet med en øget risiko for tilbagefald og forværret sygdomsforløb. I modsætning er god compliance forbundet med en nedsat risiko for tyktarmskræft.
Flere studier har vist, at behandling med en tablet dagligt forøger compliance. Dette er dog aldrig forsøgt med 5-ASA hos patienter med colitis ulcerosa.
Formålet er derfor at undersøge, om behandling med én tablet dagligt (1600 mg pr. dag) forbedrer compliance sammenlignet med konventionel terapi.

Patientgruppe

Colitis ulcerosa patienter behandlet med mesalazin, hvis sygdom er i ro.

Projektperiode

November 2019 - fortløbende

Forsøgsansvarlig

Bobby Lo

Kontakt

Mail: Bobby.Lo@regionh.dk

Telefon: 38 62 01 24


Redaktør