DIB

​Det Danske IBD Biobank Projekt (DIB)

Projektets formål

Klinisk, multicenter, prospektivt projekt med fokus på at identificere biologiske markører i form af RNA, tarmbakterier og plasmaproteiner, som kan forudsige behandlingsrespons på biologisk behandling hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Derved håber vi på at kunne skræddersy behandlingen til den individuelle patient.

Patientgruppe

Alle patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, som for første gang opstarter biologisk behandling. Projektet udføres på Hvidovre, Herlev, Bispebjerg, Aarhus og Aalborg Hospital.

Projektperiode

5 år (2019 - 2024)

Forsøgsansvarlige

Johan Burisch og Mirabella Zhao

Kontakt

Redaktør