DESCARTES

DisEaSe Course and prognosis of Acute seveRe ulceraTivE colitiS 
(DESCARTES)

Formål

Dette populationsbaserede studie sætter fokus på akut svær colitis ulcerosa. 

Formålet med forskningsprojektet er at udvikle en ny klinisk model for forudsigelse af forløbet af denne akutte og komplekse tilstand. Den kliniske model vil blive konstrueret således, at den kan anvendes til både forudsigelse af kort- og langsigtede konsekvenser af tilstanden. Idet der findes en række kliniske modeller i litteraturen, vil den nye models præcision og klinisk anvendelighed blive sammenholdt med de ældre modeller. 

Der udgår flere substudier fra DESCARTES-kohorten som bl.a. fokuserer på den langsigtede prognose efter det akutte forløb, ligesom der gennemføres analyser på, hvordan man kan forudsige behandlingseffekten ved denne tilstand. 

Patientgruppe

Patienter med akut svær colitis ulcerosa. 

Projektperiode

1. Januar 2022 – 1. januar 2023

Forsøgsansvarlig

Mohamed Attauabi


Redaktør