COVID-IMID

​Den danske COVID-IMID Database

​Projektets formål

Danske læger med forskellige fagspecialer er gået sammen om at monitorere forekomsten og sygdomsforløbet af COVID-19 blandt patienter med forskellige mave-tarm-lever-, reumatologiske- og hudsygdomme, som alle er karakteriserede ved at være immun-medierede eller autoimmune (IMIDs), og som i sværere tilfælde kan kræve immundæmpende behandling. Sygdommene er mange og inkluderer bl.a. inflammatorisk tarm sygdom, reumatoid artritis, psoriasis og psoriasisartritis. 

Forskningsdatabasen tjener flere formål: 
  1. At monitorere forekomsten af COVID-19 blandt disse patienter og dermed afklare, hvilke sygdomme der medfører øget sårbarhed over for COVID-19.
  2.  At undersøge om behandlingen af IMIDs – som ofte inkluderer immundæmpende behandling – forværrer sygdomsforløbet af COVID-19. 
  3. At undersøge risikoen for re-infektion med SARS-CoV-2. 
  4. At monitorere ændringer i sygdomsaktivitet af IMIDs som følge af SARS-CoV-2. 
  5. At undersøge forekomsten og risikofaktorer for senfølger efter COVID-19 iblandt disse patientgrupper.

Patientgruppe

Alle patienter med immun-medierede eller autoimmune sygdomme, som kan behandles med immundæmpende behandling, og som inficeres med SARS-CoV-2. 

Projektperiode

31/03-2020 - 31/12-2021

Forsøgsansvarlige

Johan Burisch, Jakob Benedict Seidelin og Mohamed Attauabi

Kontakt

Læge, PhD-studerende Mohamed Attauabi  Redaktør