Tarm kræft i tal

De seneste årtiers nationale tarmkræftforebyggende initiativer, ​med bl.a. den almene befolkningsscreening for tarmkræft, har betydet nedsat sygelighed og dødelighed af tarmkræft i hele befolkningen. 

​Efter indførsel af screeninger er tarmkræft ikke længere den hyppigste, men 3. hyppigste  kræftsygdom i Danmark efter bryst- og lungekræft.

​​​Tal om tarmkræft (2019)

 • Én ud af 20 danskere vil få tarmkræft på et tidspunkt i livet
 • Årligt konstateres ca. 4.900 (2019) nye tarmkræft-tilfælde i Danmark. Ca..2.729 i aldersgruppen 50-74 år
 • Årligt opdages ca. 1.100 tilfælde (gennemsnit 2017-2019)  ved den nuværende screening med en afføringstest
 • Risikoen for at få sygdommen stiger med alderen
 • Personer under 50 år har lav risiko for at få tarmkræft— men nye tal viser en stigende tendens
 • Mænd har større risiko for at få og dø af sygdommen end kvinder
 • Hvert år dør omkring 1.800 (2019) personer af tarmkræft alene i Danmark
 • Cirka 65% vil overleve mere end 5 år med diagnosen tarmkræft
 • Personer, der vælger at lade sig screene, mindsker deres risiko for at dø af tarmkræft med ca. 25%
 • 80 % af alle diagnosticeret med tarmkræft gennemgår operation med henblik på helbredelse
 • 40% heraf vil opleve genopstået sygdom med mulig dødelig udgang i løbet af 3-5 år
 • Opdages genopstået sygdom (recidiv) ​tidligt kan den behandles effektivt, og flere overlever sygdommen. Ellers er en overlevelse 3-5 år i gennemsnit.​​

Bemærk:

 • Tarmkræft er ofte længe under udvikling før sygdommen kan diagnosticeres, men opdages sygdommen i de tidlige stadier kan den behandles effektivt og mere skånsomt.
 • Sygdommen rammer fortrinsvis personer over 50 år, gennemsnitsalderen er 70 år. 
 • Symptomerne på tarmkræft er ofte uklare og kan forveksles med symptomer fra andre sygdomme.​

Almen screening for tarmkræft

Almen screening for alle i alder​​en mellem 50 og 74 år blev indført i Danmark 1. marts 2014. Screeningen er en forebyggende undersøgelse for kræft i tyk-og endetarm. Screeningsprogrammet er et gratis tilbud om en analyse af din afføring for usynligt blod.

Resultaterne af årene med screening viser med al tydelighed, at screeningen oftest finder tarmkræft i de tidlige stadier I og II med mulighed for en helbredende operation alene.

Resultat af screeningen viser desuden, at omkring 12.000 personer fik diagnosticeret forstadier til tarmkræft (adenomer). Hvis ikke de var blevet fjernet, havde de med stor sandsynlighed udviklet sig til tarmkræft.

Adenomer fjernes ved den koloskopi, som tilbydes efter fund af usynligt blod i screeningsafføringstesten. Risikoen for, at de mange personer med adenomer senere udvikler tarmkræft, reduceres hermed betragteligt.​​

Redaktør