Behandling af tarmkræft

​Op mod 80% af de personer, som får stillet diagnosen tarmkræft, tilbydes operation med helbredende sigte.

I nogle tilfælde tilbydes kemo-og/eller stråleterapi før operation i andre tilfælde også efter operation. 

På trods af omfattende behandling oplever op mod 40-45%, at sygdommen vender tilbage eller har spredt sig til andre organer, oftest leveren (recidiv). Behandling af recidiv kan være vanskelig.

Jo, tidligere sygdommen opdages (tidlig detektion af første gangs sygdom eller recidiv​), des større er muligheden for effektiv og fornyet  behandling.

Efter en behandling tilbydes derfor opfølgende  programmer med ambulante undersøgelser, bl.a. lægeundersøgelse, scanning og koloskopi (kikkertundersøgelse af tarmen).

Forskning især med fokus på tidlig detektion af recidiv foregår på Skejby Hospital under ledelse af prof. Claus Andersen. I denne forskning udtages blodprøver forud for og flere, hyppige gange efter en operation mhp. at identificere ændringer i DNA (arvemassen), som cirkulerer i blodet.

Tilstedeværelsen af cirkulerende DNA er formentlig en følge af, at kræftsygdommen ikke er fjernet komplet ved operationen. Sådanne patienter tilbydes at deltage i et forsknings-program, hvor der trækkes lod om mulig kemoterapi, selv blandt patienter med meget tidlige stadier af sygdommen ​

Redaktør