​​​​​

Sponsorer - Fonde og legater

Fundraising og årlige ansøgningsrunder - til relevante danske offentlige og private fonde og firmaer. Udover samarbejdskontrakter ang. sponsorater og udveksling af materialer og resultater. 

​Hovedparten af den frie forskning ved de danske universiteter finansieres  (og gennemføres) gennem fundraising hos offentlige og private fonde og firmaer både danske som udenlandske.

Vores mangeårig forskning er således realiseret ikke mindst gennem sådanne årlige ansøgningsrunder.

Tak til bidragsydere

Vi skylder rigtig mange fonde og firmaer stor tak for at turde satse langsigtet og visionært selv i den spæde start af vores forskning.

Alt, hvad vi gennem årene har modtaget, har været væsentligt for at bringe os over den årlige, økonomiske målstreg, hvor vi til tider har været nødsaget til at drosle ned på både ambitioner og omfang for bare at fortsætte.

Vi takker de mange små og mindre fonde, som er gået ind i selv store budgetter, ud fra devisen: at mange bække små …… ! ​Og  vi skylder en særlig tak til de mange, der har ydet os en tålmodig, tilbagevendende support gennem flere år. Det er betydeligt nemmere at opretholde tiltro til de årlige ansøgningsrunder med vished om en vis startkapital.

Endelig skylder vi flere store, mere almene, danske fonde en stor tak for at have overgået egen sædvanlig praksis og være tiltrådt med en rednings-bevilling, de per gange, vores økonomi har været særligt kritisk.

LINK:

Link til sponsor lister under finanstrategi  -
dvs. de spektive aktive projekter /minus sponsor-tidl. projekter​

Redaktør