​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Infektioner i graviditeten

​Infektioner i graviditeten er hyppigt forekommende. Knap to tredjedele af alle gravide får mindst én infektion i løbet af graviditeten.

Infektioner kan for eksempel være influenza, urinvejsinfektioner, øvre luftvejsinfektioner eller diarre. Det kan også dreje sig om mere alvorlige infektioner forårsaget af gruppe B streptokokker, listeria, toxoplasmose, syfilis, herpes virus, hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og parvovirus B19. Det kan true helbredet, og i værste tilfælde være livstruende for den gravide kvinde og/eller hendes barn. 

Senest har COVID-19 pandemien medført en række spørgsmål i forhold til infektionens betydning for graviditet, og helbred hos mor og barn. ​

Gravide er mere modtagelige for infektioner

Det er velkendt, at gravide er mere modtagelige for visse infektionssygdomme. Nogle infektioner, som er relativt ufarlige for ikke-gravide, kan på grund af graviditeten udvikle sig meget alvorligt for kvinden og/eller hendes barn. Det skaber naturligvis stor bekymring for både den gravide og hendes pårørende. I nogle tilfælde kan det også skabe bekymring hos den ansvarlige læge eller jordemoder, der skal beslutte, hvordan man skal sikre diagnosen, hvilken behandling der skal gives, og hvordan man bedst følger kvinden og hendes barn i graviditeten og efter fødslen.

Optimal diagnostik og behandling

Center for Gravide med Infektion bidrager med at sikre optimal diagnostik og behandling af alle gravide kvinder med infektion samt forebyggelse af smitte til deres børn og oplysning til alle gravide og deres pårørende om infektioner i graviditeten. ​​Læs mere om Center for Gravide med Infektion

Redaktør