​​​​​

Gruppen bag

Center for Gravide med Infektion repræsenterer et tværfagligt samarbejde mellem de infektionsmedicinske, obstetriske og klinisk mikrobiologiske afdelinger på Hvidovre Hospital, Rigshospitalet, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.

​Det tværfaglige samarbejde i Center for Gravide med Infektion er organiseret i en styre- og projektgruppe.

Styregruppen består af repræsentanter fra hver af de respektive infektionsmedicinske afdelinger, som indgår i videncenteret. Projektgruppen består af repræsentanter fra de infektionsmedicinske, obstetriske og mikrobiologiske afdelinger, som deltager i projektet.

​Styregruppe

Region Hovedstaden

Hvidovre Hospital, Infektionsmedicinsk Afdeling

  • Nina Weis, professor, overlæge, projektejer

  • Ellen Moseholm, seniorforsker, projektleder

  • Lene Ryom, afdelingslæge

Rigshospitalet, Afdeling for Infektionssygdomme​

  • Terese Katzenstein, overlæge

Region Midt

​Aarhus Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Afdeling

  • ​Majbritt Jeppesen, overlæge​

Region Nord

Aalborg Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Afdeling

  • ​Gitte Pedersen, overlæge

  • Nina Riise, afdelingslæge

Region Sjælland

Sjællands Universitetshospital Roskilde, Infektionsmedicinsk Afdeling 

  • Lene Surland, overlæge

Region Syd

Odense Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Afdeling

  • Isik S. Johansen, professor, overlæge


Redaktør