​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Baggrund - Center for Gravide med Infektion

Med Center for Gravide med Infektion er den tværfaglige ekspertise samlet ét sted. Samarbejdet mellem de forskellige sundhedsfaglige indsatser i både primær- og sekundærsektorerne udvides og optimeres, så der opnås et sammenhængende forløb, hvor den gravide kvinde, hendes eventuelle partner og hendes ufødte barn får den bedst mulige behandling. ​

Længde: 01:13

​Centerets fokus er på information og medinddragelse, så kvinden og hendes pårørende oplever et trygt møde med sundhedsvæsenet. 

Indsamling af viden om infektioner i graviditeten

Center for Gravide med Infektion vil systematisk indsamle et solidt evidensgrundlag af viden om graviditet og infektioner i Danmark. Den viden skal bruges til at optimere forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje af gravide med infektioner og deres børn.

De vigtigste aktiviteter i Center for Gravide med Inf​ektion er:   ​

  • ​En telefonisk hotline til sundhedsfaglige
  • Akut klinisk vurdering af infektion eller smitterisiko i graviditeten
  • En klinisk forskningsdatabase.

Telefonisk hotline til sundhedsfaglige

Det planlægges at etablere en national rådgivningslinje, hvor sundhedsfaglige kan ringe med spørgsmål om infektioner eller smitterisiko hos gravide. Rådgivningslinjen vil blive betjent af en infektionsmedicinsk speciallæge. Nummeret til rådgivningslinjen vil blive oplyst på hjemmesiden.​

​Akut klinisk vurdering af infektion eller smitterisiko i graviditeten

For at sikre hurtig diagnostik og eventuel start af behandling til gavn for både den gravide og hendes barn, kan der henvises til en akut klinisk vurdering.

Hvis den sundhedsfaglige vurdering er, at den gravide har brug for hurtig diagnostik og behandling, kan der henvises til en akuttid samme dag (eller så hurtigt som muligt) i et infektionsmedicinsk eller obstetrisk ambulatorium på henholdsvis Hvidovre Hospital, Sjællands Universitetshospital - Roskilde, Odense Universitetshospital eller Aalborg Universitetshospital. 

Henvisning kan ske efter kontakt med en læge, enten egen læge, en speciallæge eller en læge i hospitalssektoren. Det vil desuden blive vurderet, om der er behov for forebyggende tiltag for at undgå en eventuel smittespredning til for eksempel pårørende. 

Forskning

For at øge den kliniske kvalitet og for videnskabeligt at kunne belyse behov og effekt, er der, som en del af videncenteret, etableret en klinisk forskningsdatabase til registrering af, hvilke problemstillinger der rejses, hvilke råd der søges og effekt af den vejledning og kliniske vurdering der gives. 

Forskningsdatabasen er etableret i REDCap©. I databasen registreres generelle demografiske, kliniske og parakliniske data for de kvinder, som en eventuel forespørgsel på den telefoniske hotline drejer sig om, samt de kvinder, som henvises til klinisk vurdering.

Forskningsdatabasen er godkendt af Datatilsynet og der indhentes informeret samtykke fra alle deltagende kvinder.​​

Læs mere om forskning i Center for Gravide med Infektioner

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til siden.

Skriv til Center for Gravide med Infektion 

Vi læser alle mails, men besvarer ikke personligt.​


Redaktør