​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Zikavirus

​Zikavirus er en infektion, som primært overføres ved myggestik.​

​​​​Forfatter
Ellen Moseholm

Referent
Nina Weis​

​Dato
1. maj 2023


Zikavirus er en infektion, som primært overføres ved myggestik.

Zikavirus er beslægtet med denguevirus, japansk hjernebetændelsesvirus og gul febervirus.  

I årene 2015-2017 var der et stort udbrud af zikavirus, særligt i Syd- og Mellemamerika, Caribien og den sydlige del af USA. I forbindelse med dette udbrud blev man opmærksom på risikoen for fosterskader ved smitte i forbindelse med graviditet.

​Zikavirus forekommer ikke naturligt i Danmark. Enkeltstående rejse-relaterede Zika virus tilfælde har været påvist i Danmark. Så vidt vides, er der ikke beskrevet fosterskader hos børn født af kvinder i Danmark.​


Smitte med zikavirus sker primært ved myggestik.

​Smitte fra mor til barn i graviditeten eller omkring fødslen kan forekomme. Der er også rapporteret om seksuel smitte og sjældent om smitte med blod- eller blodprodukter fra akut inficerede eller ved organtransplantation.


​​Tiden fra smitte til udvikling af symptomer er mellem 3-14 dage.

Smitte med zikavirus medfører ofte en mild infektion. Langt størstedelen af smittede vil være asymptomatiske eller opleve få og lette influenza-lignende symptomer, som hovedpine, muskel og ledsmerter. Øjenbetændelse, hævede lymfekirtler og udslæt kan også forekomme. Symptomerne varer ofte i 4-7 dage.

​I sjældne tilfælde kan der opstå neurologiske symptomer som Guillain-Barré syndrom, som er en akut opstået sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber nerverne, og som starter i musklerne i fødder og underben og bevæger sig opad i ben og krop. De fleste vil komme sig fuldstændig efter sygdommen, men det kan tage op til 1 år.  ​


Symptomer ved zikavirus infektion hos den gravide adskiller sig ikke fra symptomer hos ikke-gravide. ​


Zikavirus infektion hos gravide kan medføre en øget risiko for abort og for tidlig fødsel, samt alvorlige medfødte skader og misdannelser, som mikrocefali (lille hovedstørrelse) og andre alvorlige hjerneskader hos den nyfødte.  ​​


Risikoen for fosterskade hos gravide med zikavirus infektion anslås at være 5-7%. Risikoen for smitte med zikavirus fra den gravide til foster er størst tidligt i graviditeten.  ​


Gravide, som har symptomer forenelige med zikavirus infektion og som har opholdt sig i områder med zikavirus indenfor 14 dage af symptomdebut, bør undersøges for zikavirus infektion.

Zikavirus infektion hos den gravide diagnosticeres ved blod – eller urin prøve, som undersøges for zikavirus op til 7 dage efter symptomdebut.

​Der bestemmes desuden antistoffer mod zikavirus, som vil være positive cirka 7 dage efter symptomdebut. Man skal være opmærksom på, at der er en risiko for at få et falsk positiv antistofsvar, hvis den gravide tidligere har haft - eller er vaccineret mod gul feber virus og/eller har haft denguefeber. ​


Hvis den gravide er smittet med zikavirus, vil fosterets udvikling blive fulgt tæt med ultralydsskanninger hver 3.-4. uge i hele graviditeten.

​Fostervandsprøve anbefales ikke, fordi den kan indebære risiko for overførsel af zikavirus fra den gravide til fosteret. ​


​​Det nyfødte barn undersøges for synlige misdannelser, eventuelt suppleret med billeddiagnostiske undersøgelser.

Zikavirus infektion hos det nyfødte barn diagnosticeres via en blodprøve, som undersøges for zikavirus ved PCR-test og ved bestemmelse af antistoffer.

Ved behov suppleres der med en prøve fra rygmarven, hvor spinalvæsken undersøges for zikavirus ved PCR-test og bestemmelse af antistoffer, samt med lignende undersøgelse af urin.​


​​Der er aktuelt ingen specifik behandling af zikavirus infektion.  ​


Der findes ingen forebyggende vaccine mod zikavirus.

Kvinder, som planlægger graviditet eller som er gravide, bør undersøge forekomsten af zikavirus i rejsemålet forud for rejse. Ud fra et forsigtighedsprincip opfattes alle områder, hvor der historisk har været rapporteret zikavirus smitte, som områder med lav- til moderat smitterisiko.

Hvis en rejse ikke kan udskydes, anbefales et øget fokus på at undgå myggestik, f.eks. ved at beskytte huden med tøj, effektiv myggespray og imprægnerede myggenet.

Hvis den gravides partner er smittet med zikavirus, anbefales seksuel afholdenhed eller brug af kondom i hele graviditeten. ​


Gravide bør undgå rejser til områder med risiko for transmission med zikavirus. Såfremt rejsen ikke kan udskydes, bør egen læge kontaktes med henblik på råd og vejledning inden afrejse.

Hvis man opholder sig i områder med risiko for zikavirus, er det vigtigt at beskytte sig mod myggestik. Myggestik kan undgås ved at bruge tøj, som dækker hele kroppen, og myggespray, samt ved at sove under imprægnerede myggenet.

​Der er ingen restriktioner i forhold til amning for kvinder med zikavirus infektion, idet forekomst af zikavirus i brystmælk ikke udgør en risiko for barnet.​


Redaktør