​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hepatitis A

Hepatitis A (også kaldet leverbetændelse type A) er en infektion af leveren, som skyldes hepatitis A virus (HAV). 

​​Forfatter
Ellen Moseholm
Referent
Nina Weis
​Dato
1. maj 2023

Hepatitis A (også kaldet leverbetændelse A) er en infektion af leveren, som skyldes hepatitis A virus (HAV).

​I Danmark forekommer hepatitis A hos personer, som er blevet smittet i forbindelse med rejser til lande med en høj forekomst af hepatitis A eller ved direkte kontakt med personer med hepatitis A i familien. Hepatitis A er en anmeldelsespligtig sygdom og i Danmark anmeldes der under 50 tilfælde årligt.


Smitte med hepatitis A virus sker primært via mad og vand forurenet med HAV, samt fra person til person.

HAV smitter omkring to uger før og to uger efter debut af symptomer.

HAV overføres som regel via afføring til munden fx på grund af dårlig hygiejne. I Danmark sker smitte ofte under udenlandsrejse til lande med en høj forekomst af hepatitis A.

Smitte fra person til person sker fx indenfor den smittedes husstand. Smitte kan også ske via blod, fx hos personer, der injicerer stoffer, men det er mere ualmindeligt.

Børn kan efter hjemkomst fra rejser, hvor de besøger slægtninge uden for Europa, smitte andre børn og voksne i deres institutioner og skoler. Udbrud knyttet til mad med indtagelse af f.eks. dadler eller frosne udenlandske bær har i nogle år resulteret i et større antal tilfælde af hepatitis A i Danmark. ​


Tiden fra smitte til symptomer er gennemsnitlig 28 dage, men kan variere fra 15-50 dage.

Symptomer på hepatitis A varierer afhængig af alder på smittetids-punktet. Nyfødte og småbørn under 5 år har normalt ingen symptomer. Voksne kan opleve symptomer som almen sygdomsfølelse, træthed, kvalme, opkastning, diarre, feber. Dette efterfølges af en gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot), mørk urin og lys afføring.

Den akutte fase af sygdommen varer ofte i 1-3 uger og når gulsoten viser sig, er det tegn på bedring. Herefter er træthed i yderligere 2-3 måneder almindeligt forekommende.

​Hvis man tidligere har været smittet med HAV har man livslang beskyttelse (immunitet). Hepatitis A fører aldrig til kronisk sygdom.


Symptomer ved hepatitis A hos gravide adskiller sig ikke væsentligt fra symptomer hos ikke-gravide kvinder.

​Hepatitis A i graviditeten ser ikke ud til at medføre øget risiko for akut leversvigt hos den gravide.


Hepatitis A hos gravide kan medføre en øget risiko for tidlig fødsel, løsning af moderkagen og for tidlig vandafgang. ​


Smitte fra mor til barn kan forekomme, men er yderst sjælden. ​


Hepatitis A konstateres via en blodprøve, som undersøges for HAV-antistoffer, blandt andet for at se om infektionen er akut eller om den gravide tidligere har været smittet.  ​


Påvisning af hepatitis A hos fosteret er ikke relevant. ​


Hepatitis A hos det nyfødte barn konstateres via en blodprøve, som undersøges for HAV-antistoffer. ​


​​Der findes ingen specifik behandling for hepatitis A.

Formålet med behandlingen er at forebygge sygdom, lindre symptomer, samt forebygge at HAV spredes til andre.

Lindring af symptomer indebærer blandt andet hvile, en balanceret kost og et stop for indtagelse af stoffer, der påvirker leveren uhensigtsmæssigt, fx alkohol og paracetamol.

​Kvinder, som får symptomatisk hepatitis A i graviditeten, følges tæt i den resterende del af graviditeten pga. en øget risiko for tidlig fødsel. 


Der findes en forebyggende vaccine mod hepatitis A virus, og efter to doser er man livslangt beskyttet. Vaccination er den mest sikre måde at forebygge hepatitis A og kvinder, som ikke tidligere har været smittet med hepatitis A, anbefales derfor at blive vaccineret forud for graviditet.

Gravide, som ikke tidligere har været smittet med hepatitis A, anbefales at overholde hygiejniske forholdsregler i forbindelse med udlandsrejser til lande med en høj forekomst af hepatitis A, samt undgå at indtage vand, som kan indeholde HAV.

Hvis en ikke-tidligere smittet gravid kvinde udsættes for smitte med hepatitis A i graviditeten anbefales forebyggende behandling enten med antistoffer (immunglobulin) eller vaccine. Vaccinen, som indeholder inaktiv hepatitis A virus, er sikker at anvende i graviditeten.

​Kombinationsvacciner mod hepatitis A og B er tilgængelige og kan gives til den gravide kvinde, hvis hun også er i risiko for at blive smittet med hepatitis B.


Gravide, som skal rejse til lande en høj forekomst af hepatitis A, bør vaccineres mod hepatitis A virus.

Ved udlandsrejser anbefales det kun at spise kogt eller gennemstegt mad, frugt som kan skrælles, samt at drikke kogt vand eller flaske vand, og at undlade isterninger.

God håndhygiejne med håndvask efter toiletbesøg og før måltider er vigtig.

Hvis den gravide ikke tidligere har været smittet og er udsat for smitte med HAV, kan hun blive vaccineret inden for 14 dage efter udsættelse for smitte. Den gravide skal være omhyggelig med hygiejne, så hun undgår videre smitte til personer i de nærmeste omgivelser.

​Kvinder med hepatitis A må gerne amme, fordi der ikke sker overførsel af HAV via brystmælk.


Redaktør