​​

Spørgsmål om ultralydundersøgelse

​Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får om ultralydundersøgelser.

Kom i god tid

Vi anbefaler at komme i god i tid til undersøgelsen, da det kan være vanskeligt at finde parkeringspladser på hospitales område.​

​Hvad er ultralyd?

Ultralyd er lydbølger med høj frekvens, der ikke kan høres af det menneskelige øre. Ultralydskanning af gravide har været anvendt siden omkring 1960. Der har aldrig været påvist skadelig effekt på mennesker med denne form for ultralydsskanning.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen udføres ved skanning på din mave. Enkelte gange foretages også en skanning gennem skeden.

Undersøgelsen foretages på Ultralydsklinikken af en sygeplejerske, en jordemoder eller en læge.

Da Hvidovre Hospital er et undervisningshospital, kan der være en anden person til stede ved undersøgelsen: Læge, sygepleje- eller jordemoderstuderende.

Hvor længe varer undersøgelsen?

Vi tilstræber at undgå ventetid. Der kan imidlertid opstå situationer med ventetid på over 30 minutter, fordi klinikken også foretager akutte skanninger, som ikke kan forudses.

Normalt vil undersøgelsen vare højst en time.

Hvis lægen tilkaldes

Selv sygeplejersker og læger med stor erfaring i ultralydskanning har jævnligt behov for at skanne sammen med en kollega. Vi har derfor aftalt, at man på vores afdeling kalder på en kollega, hvis man er det mindste i tvivl om tolkningen af et ultralydsbillede. Det er derfor vigtig at, at du i disse tilfælde ikke straks tror, at der er noget galt. Det vil kun sjældent være tilfældet.

Vigtigt at vide

Ved ultralydsundersøgelsen kan man ikke finde alle sygdomme.

Det kan være psykisk belastende, hvis ultralydsundersøgelsen giver mistanke om noget unormalt. I disse tilfælde tilbyder vi en kontrol senere i graviditeten, hvor det oftest vil vise sig, at mistanken var ubegrundet.

Hvis ultralydskanningen viser alvorlig misdannelse hos fosteret, kan du komme i et dilemma, om du ønsker provokeret abort eller ej. Du vil få rådgivning og hjælp til at træffe en beslutning. En provokeret abort foregår på dette tidspunkt i graviditeten som en fødsel.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at langt hovedparten af alle graviditeter forløber normalt.

Kan man have en ledsager med?

Det kan være en god idé at have én voksen ledsager med. Vi har kun mulighed for, at I kommer to i alt, inklusiv dig selv.

Kan børn tages med til ultralydskanning?

Børn under 15 år kan ikke tages med til ultralydskanning. Dette gælder også syge børn. 

Det kræver koncentration at skanne og vores erfaring er, at flere ledsagere og/eller børn på stuen nedsætter vores koncentrationsevne. Desuden er det ikke hensigtsmæssigt, at der er børn til stede, hvis skanningen viser noget unormalt. 

Fotografering

Det er ikke tilladt at videofilme eller fotografere undersøgelsen. 

Redaktør