Forskningsenheden RUBRIC

Vores tværfaglige forskningsenhed hedder RUBRIC (Research Unit on Brain Injury Copenhagen). Vi uddanner forskere og søger at skabe viden om diagnose, prognose og rehabilitering af patienter med svær erhvervet hjerneskade.
I klinikken indlægges voksne og børn med svære skader på hjernen efter traume og blødning/anoxi mv. til subakut højtspecialiseret rehabilitering.​

Vores forskning tager primært udgangspunkt i de problemstillinger patienterne og pårørende oplever. Eksempler på dette er synkeproblemer, spasticitet, agiteret adfærd, ernæring samt patienters og pårørendes oplevelser af patientforløbet. Derudover tager forskningen udgangspunkt i klinikkens 18-årige database, som bl.a. giver os mulighed for at identificere faktorer af betydning for et godt vs. mindre godt rehabiliteringsforløb. Vi arbejder sammen med nationale og internationale forskningsgrupper og tager gerne imod studerende, der vil samarbejde om deres afsluttende bachelor- og kandidat-opgaver.    

Du kan læse mere i vores forskningsstrategi samt klinikkens publikationer og projekter i PURE databasen (forskningsregistrering). 
Redaktør